Muzeum
14.11.2019

Nominowani do Nagrody POLIN 2019: Katarzyna Winiarska

Katarzyna Winiarska, Nagroda POLIN, 2018, nominowani
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Katarzyna Winiarska to animatorka kultury, od czterech lat bada dzieje społeczności żydowskiej w Białowieży, prowadzi kwerendy w archiwach, wywiady z mieszkańcami Białowieży, odnajduje potomków białowieskich Żydów na całym świecie.

Stworzyła pierwszy pełny opis społeczności żydowskiej w Białowieży, który opublikowała w formie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży www.jewish-bialowieza.pl. Odnalazła jedynego żyjącego Ocalałego z Białowieży, Davida Waldshana, z którym nagrała film – wywiad, tworząc w ten sposób jedyną istniejącą na świecie relację żydowskiego mieszkańca Białowieży, obecnie dostępną w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Archiwum Yad Vashem.

Wspólnie z reżyserką Joanną Troc stworzyła z dziećmi z Białowieży spektakl oparty na opowieściach o żydowskich mieszkańcach Białowieży pt. "Sąsiedzi, których nie ma". Zrealizowała projekt "Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży" polegający na zbieraniu historii od potomków żydowskich rodzin z Białowieży, których przodkowie wyjechali przed wojną do Izraela.

W sierpniu 2019 postawiła w Białowieży pomnik poświęcony pamięci Żydów z Białowieży zamordowanych podczas Zagłady oraz tablicę informacyjną o społeczności żydowskiej w centrum miejscowości - pierwsze znaki pamięci o Żydach w Białowieży. Odsłonięciu pomnika towarzyszyła trzydniowa wizyta 30 potomków białowieskich Żydów oraz ich spotkanie z mieszkańcami Białowieży.

Przez 15 lat twórczyni i prowadząca Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach, gdzie realizowała wieloletnie programy edukacji międzykulturowej.

Twórczyni Teatru w stodole w Teremiskach mieszczącego się we własnej stodole, gdzie prezentuje m.in kulturę i historię żydowską. Prowadzi warsztaty i wycieczki śladami białowieskich Żydów dla dzieci, lokalnych mieszkańców i przewodników oraz przyjeżdżających grup. 

Od 2018 roku jest też trenerką Szkoły Dialogu. Od 2019 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW.