Ogłoszenie

PZP.271.23.2019 Usługa wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na cztery części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążącą treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników zawiera plik o nazwie: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 14.11.2019".

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 192.23 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.09 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami - WERSJA DOSTĘPNA
  Pobierz plik 1.03 MB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 148.34 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 93.45 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 98.53 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 408.95 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA
  Pobierz plik 1.16 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami ZMIANA - wersja dostępna
  Pobierz plik 1.03 MB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.11. 2019
  Pobierz plik 26.41 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 8.11.2019
  Pobierz plik 55.6 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 8.11.2019 - wersja dostępna
  Pobierz plik 398.38 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 8.11.2019
  Pobierz plik 1.22 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami ZMIANA 8.11.2019 - wersja dostępna
  Pobierz plik 1.03 MB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 14.11.2019 - wersja dostępna
  Pobierz plik 399.1 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 14.11.2019
  Pobierz plik 51.56 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.11.2019
  Pobierz plik 93.38 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 14.11.2019
  Pobierz plik 1.09 MB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - ZMIANA 14.11.2019 - WERSJA DOSTĘPNA
  Pobierz plik 1.1 MB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 50.02 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna
  Pobierz plik 297.23 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
  Pobierz plik 44.25 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - wersja dostępna
  Pobierz plik 357.12 KB / PDF
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 4
  Pobierz plik 34.86 KB / PDF
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 4 wersja dostępna
  Pobierz plik 204.01 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
  Pobierz plik 52.56 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 - wersja dostępna
  Pobierz plik 361.69 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3
  Pobierz plik 44.36 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3_wersja_dostępna
  Pobierz plik 357.1 KB / PDF