Muzeum

Wolontariat: O nas

wolontariat, wolontariusze z żonkilami, Muzeum POLIN
fot. D. Olszyńska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN współpracuje z wolontariuszami od 2009 r. W pierwszych latach działalności Muzeum była to pomoc sporadyczna obejmująca swoim działaniem pojedyncze działy. Większość wolontariuszy współpracowała wtedy w ramach projektu Wirtualny Sztetl.

W związku z otwarciem nowej siedziby Muzeum oraz organizacją akcji Żonkile, która odbywała się w ramach obchodów 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim w styczniu 2013 r., zaistniała potrzeba stworzenia profesjonalnego Centrum Wolontariatu.

Od początku istnienia naszego Centrum współpracę w wolontariacie stałym podjęło prawie 600 osób, a od pierwszej akcji Żonkile (2013 r.) otrzymaliśmy już ponad 5 tysięcy zgłoszeń na wolontariat akcyjny! Obecnie nasza wolontariacka grupa liczy ponad 120 osób.

Centrum Wolontariatu Muzeum POLIN stało się jednym z większych i ważniejszych ośrodków wolontariackich nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce. Taki rozwój był możliwy m.in. dzięki wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdobytą wiedzą i naszym doświadczeniem chętnie dzielimy się podczas licznych spotkań mających na celu rozwój i promocję wolontariatu w Polsce. Przygotowujemy szkolenia, wizyty studyjne zarówno dla koordynatorów, jak i grup wolontariackich. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami!

Koordynacja:

Maria Bliźniak: [email protected]