Spotkanie
22.04.2017

Relacja: Spotkanie młodzieży z Polski i Kanady

22 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie młodzieży z Kanady i Polski.

Grupa młodzieży z Kanady to ponad 200 uczestników Marszu Żywych, programu edukacyjnego, przyciągającego co roku do Polski i Izraela osoby z całego świata. Program ma na celu poznanie historii i zbadanie przyczyn Zagłady.

Spotkanie odbyło się w duchu idei przyświecających organizacji Marszu Żywych: idei tolerancji i poszanowania międzykulturowego. Młodzi ludzie szukali mogli porozmawiać o tym, jakie wyzwania przed nimi stoją, jak żyje się obecnie w Polsce i Kanadzie. Szukali odpowiedzi na pytania, jak młodzi Żydzi z Kanady i młodzież z Polski mogą odbudować mosty międzykulturowe, które zostały zniszczone przez Zagładę. Omawiali zmiany, które miały miejsce w Polsce od upadku komunizmu w 1989 roku. Zastanawiali się, dlaczego wyrażenie "polskie obozy śmierci" jest tak obraźliwe i historycznie fałszywe. Analizowali postawy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Stawiali przed sobą ważne pytania: czy byliby w stanie zaryzykować swoje życie, czy życie swojej rodziny, aby kogoś ocalić? Czy powinni oceniać tych, którzy tego nie zrobili? Temat w naturalny sposób dosięgnął współczesnych autorytetów i postaw godny naśladowania. Dyskusja dotyczyła także największych wyzwań dzisiejszego świata. Młodzież szukała możliwych rozwiązań i określała swoją rolę w procesie zmiany.