Rezydencje artystyczne

Eliane Esther Bots – druga rezydencja artystyczna w muzeum

Na stoliku zasłanym obrusem leży zapisana odręcznie kartka.
fot. ELIANE ESTHER BOTS

Punktem wyjścia dla rezydencji artystycznej Eliane Esther Bots w Muzeum Historii Żydów Polskich (7–27 czerwca 2014) są osobiste przedmioty, pamiątki, fotografie lub listy, czyli wszystkie obiekty, którym nadajemy znaczenie sentymentalne. Artystka zaprasza warszawiaków do przyniesienia tych artefaktów do Muzeum i do podzielenia się ich znaczeniem. Podczas trzygodzinnych warsztatów rodzinne historie związane z miastem i jego żydowskim dziedzictwem materializować się będą poprzez rozmowę, wspominanie, rysowanie i w końcu filmowanie.

Eliane Esther Bots w swoim ostatnim filmie „Rozmowy” snuje w ten sposób – poprzez kolekcję przedmiotów swojej babki – opowieść o własnej rodzinie. W ramach projektu warszawskiego uczestnicy warsztatów będą mieć unikalną możliwość włączenia swoich prywatnych historii do większej narracji związanej z żydowskim dziedzictwem miasta. 

Zapraszamy na warsztaty:

  • młodzież i dorosłych: 12 i 13 czerwca, dzień do wyboru, godz. 18:00–21:30
  • seniorów: 16 i 17 czerwca, dzień do wyboru, godz. 12:00–15:30

Zapisy przyjmujemy do 10 czerwca pod adresem: [email protected].

Przy zgłoszeniu prosimy o przesłanie zdjęcia wybranego przedmiotu, pamiątki, fotografii, którego historią chciałbyś/chciałbyś się podzielić i utrwalić na filmie.

W ramach pobytu twórczego Eliane Esther Bots odbędą się także:

  • 8 czerwca, niedziela, godz. 16.00: projekcja filmu „Rozmowy” (2014) w reż. Eliane Esther Bots i spotkanie z autorką filmu, podczas którego opowie ona o kulisach filmu, powstałego na bazie kolekcji osobistych przedmiotów babci artystki
  • 26 czerwca, czwartek, godz. 18.30: finałowa prezentacja projektu rezydencyjnego i  spotkanie z artystką prowadzone przez dr Ewę Klekot

Więcej o projekcie rezydencji artystycznych 

Działanie „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”