Spotkanie

Historyczne spotkanie z organizacjami żydowskimi

fot. Krzysztof Bielawski/Muzeum Historii Żydów Polskich

28 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się bardzo ważne spotkanie. Jeszcze nigdy w historii muzeum nie gościliśmy jednocześnie liderów tylu wiodących organizacji zrzeszających polskich Żydów.

Na zaproszenie dyrektora prof. Dariusza Stoli do muzeum przybyli przedstawiciele: Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Centrum Społeczności Postępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Chabad Lubawicz Polska, Fundacji Beit Warszawa,  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Fundacji Shalom, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, B’nai B’rith Polska, Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej, Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Fundacji Pamięć i Przyszłość Budowy Pomnika „Ratującym – Ocaleni”, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Fundacji Joint Distribution Committee Poland, Jewish Community Centre Warszawa, Fundacji Ronalda S. Laudera, Zespołu Szkół Lauder-Morasha, Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra, Stowarzyszenia Drugie Pokolenie, Centrum Taubego i Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

Muzeum postało, by przywracając i chroniąc pamięć tysiącletniej historii polskich Żydów, przyczynić się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Ta misja nie może być jednak realizowana bez współpracy z tymi, których historię opowiada – polskich Żydów.

Stąd potrzeba omówienia dotychczasowej współpracy muzeum z organizacjami żydowskimi oraz zaplanowanie tych relacji w przyszłości. Goście podkreślali, że współpraca ich organizacji i przedstawicieli z muzeum w wielu przypadkach trwa od chwili narodzenia się idei utworzenia tej placówki, a samo muzeum zawdzięcza swoje powstanie m.in. temu zaangażowaniu.

Uczestnicy spotkania omówili z władzami muzeum swoje oczekiwania i możliwości współpracy przy organizacji różnych wydarzeń – zarówno dla szerokiej publiczności, jak i dla członków organizacji żydowskich. Goście zwiedzili także instalowaną właśnie wystawę główną Muzeum, której otwarcie dla publiczności zaplanowano na 28 października.