Wykład

Relacja: „Odsłony wystawy głównej”. Pierwsze spotkania

9 grudnia 2013 r. gościliśmy prof. Hannę Zaremską (Instytut Historii PAN), która przy pełnej sali wygłosiła wykład pt. Historyk w muzeum. Galeria średniowieczna w Muzeum Historii Żydów Polskich. Było to trzecie spotkanie z cyklu „Odsłony wystawy głównej”.

Prof. Zaremska, autorka koncepcji i scenariusza galerii średniowiecznej, podzieliła swój wykład na trzy części. W pierwszej opowiedziała o obszarach tematycznych, które wyznaczyły topografię galerii i wpłynęły na jej chronologię. Te obszary to: targ związany z wczesnym etapem działalności handlowej Żydów w średniowieczu przed okresem stałego osadnictwa; gród, czyli wczesny typ osadnictwa; i miasto, w którym Żydzi żyli i pracowali w oparciu o dotyczące ich prawo. Prof. Zaremska zaznaczyła, że głos w galerii oddany jest „narratorom”, czyli postaciom z epoki, które, niczym przewodnicy, prowadzą zwiedzających przez narrację i przybliżają zjawiska i procesy ukazane w ekspozycji.

W drugiej części wykładu prof. Zaremska opowiedziała o zespole i gronie współpracowników tworzących galerię średniowieczną. Podkreśliła kluczową rolę prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett, dyrektora programowego wystawy głównej, dla powstawania całej ekspozycji. Prof. Zaremska przedstawiła też konsultantów merytorycznych galerii średniowiecznej: prof. Tadeusza Baranowskiego i dr Dobrochnę Gorlińską, oraz swoje najbliższe współpracownice z zespołu Muzeum Historii Żydów Polskich: Kalinę Gawlas i Magdalenę Dopieralską. Powiedziała, że bardzo ważne było dla niej zetknięcie się z projektantami z firmy Event Communications: Arnaud Dechelle’em i Kathy Jones.

Trzecią część wykładu prof. Zaremska poświęciła refleksjom nad doświadczeniem, jakim było dla niej wejście ze świata nauki w rządzący się innymi prawami świat projektowania wystawy . Najtrudniejszym wyzwaniem była dla niej konieczność stawiania na wystawie jasno określonych stwierdzeń, zwłaszcza w odniesieniu do nie do końca wyjaśnionych tematów historycznych.  Dodała też, iż z jej perspektywy wystawa główna powstaje w szybkim tempie zważywszy na ilość luk w wiedzy o historii polskich Żydów, które trzeba było na bieżąco uzupełniać wraz z powstawaniem ekspozycji. To stanowisko prof. Zaremskiej było odpowiedzią na pojawiające się często głosy o przeciągającej się pracy nad wystawą główną.

Po wykładzie prof. Zaremska odpowiadała na pytania słuchaczy.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wykładów.

NAGRANIE WYKŁADU

Zapraszamy również na najbliższe spotkania z cyklu „Odsłony wystawy głównej”:

21.01.2014, g. 18.00 – prof. Igor Kąkolewski, Polska – raj dla Żydów? O znakach zapytania w galerii złotego wieku (XVI-XVII w.)

10.02.2014, g. 18.00 – Ewa Małkowska-Bieniek, Jednorożec w miasteczku. O galerii XVII-XVIII w.

24.02.2014, g. 18.00 – prof. Marcin Wodziński, Żydzi w Polsce czy Żydzi polscy? Główne wyzwania narracji długiego wieku XIX

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”