Muzeum

Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznane

23 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Tegorocznymi laureatami zostali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, która uratowała setki dzieci żydowskich z warszawskiego getta podczas II wojny światowej. Nagroda jest przyznawana corocznie Polakom, którzy wnieśli wybitny wkład w ochronę dziedzictwa żydowskiego oraz we wspieranie odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej za ich przywództwo w unikalnym partnerstwie publiczno-prywatnym, które zaowocowało powstaniem Muzeum Historii Żydów Polskich – wspólnej instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Wierzymy, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest pomostem, który pozwala łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnej kultury i tradycji polsko- żydowskiej - powiedział podczas uroczystości Tad Taube, przewodniczący Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Fundacja postanowiła uhonorować dwoje polityków, których przywództwo sprawiło, że tak istotne przedsięwzięcie, jakim była budowa Muzeum, zakończyło się sukcesem.

Zrozumieliśmy w porę, że oto ostatni moment na odkurzenie pamięci obu Narodów, karmionych nie tylko stuleci cierpieniem, ale i wspólną radością, tradycją, językiem i tożsamością. Jestem dumny, że mój ministerialny czas przypada po części na ten jedyny w swoim rodzaju akt kreacji, jakim jest budowa swoistego Muzeum Pamięci - Muzeum Historii Żydów Polskich – podkreślał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Według niego Muzeum Historii Żydów Polskich jest przykładem sprawnie funkcjonującego partnerstwa publiczno-prywatnego. O tym muzeum mówiono bardzo długo, a realizuje się je niezwykle szybko, m.in. dzięki temu, że prywatni inwestorzy, fundatorzy i darczyńcy spotykają się z instytucją skarbu państwa, instytucją samorządową, aby zrealizować jedno z najważniejszych przedsięwzięć historycznych, muzealnych w Polsce.

To symboliczne miejsce i oczywistym było dla mnie, że Warszawa musi zaangażować się w powstanie takiego muzeum właśnie na Muranowie. Cieszę się, że udało nam się stworzyć przestrzeń, która przyciąga i łączy ludzi już na tym wczesnym etapie funkcjonowania, powiedziała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odbierając nagrodę.

Laureatami Nagrody im. Ireny Sendlerowej w ubiegłych latach zostali Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dr Jan Jagielski, kierownik Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Prof. dr Maria Janion z Instytutu Literackiego Polskiej Akademii Nauk, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Magdalena Grodzka-Gużkowska, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, działaczka podziemia.

Swoje wystąpienia podczas gali mieli również Prezes Stowarzyszenia ŻIH Piotr Wiślicki oraz Wiceprezes Stowarzyszenia i Przewodniczący Rady Muzeum Marian Turski, którzy podziękowali tegorocznym laureatom oraz Fundacji Tada Taubego i Fundacji Koret za wsparcie Stowarzyszenia w realizacji wystawy głównej muzeum.

Więcej informacji o Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej