Dyskusja

Relacja: Szechita-Halal. O uboju rytualnym

22 lipca zaprosiliśmy Państwa do dyskusji o uboju rytualnym. W spotkaniu wzięli udział naczelny Polski Michael Schudrich, dr Paweł Borecki – specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Aneta Wiewiórowska – specjalistka prawa europejskiego z Akademii Leona Koźminskiego, prof. Jan Woleński – filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dariusz Gzyra – prezes Stowarzyszenia Empatia. Dyskusję poprowadził redaktor tygodnika „Polityka” Adam Szostkiewicz.

Usłyszeliśmy wypowiedzi specjalistów na temat uboju rytualnego w kontekście prawa wyznaniowego, prawa polskiego i prawa europejskiego. Swoje stanowisko zajęli przedstawiciele gminy żydowskiej oraz przeciwnicy uboju.

Podczas dyskusji poruszono kwestie religijne, społeczne, obyczajowe, etyczne i ekonomiczne. Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość zadawania panelistom pytań.

Organizując publiczne debaty dotyczące aktualnych wydarzeń społecznych, muzeum chce stworzyć platformę dialogu, gdzie wszystkie zainteresowane strony mogą się spotkać, wyrazić swoje opinie, posłuchać siebie nawzajem i próbować znaleźć kompromis.

ZAPIS DYSKUSJI W FORMACIE MP3 DO POBRANIA