Muzeum
23.07.2013

Doroczne posiedzenie Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum

22 lipca odbyło się spotkanie członków Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum pod przewodnictwem Marina Święcickiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz muzeum, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz Małgorzata Omilanowska, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Cudak, pełniący obowiązki dyrektora muzeum, przypomniał kluczowe działania prowadzące do uruchomienia muzeum: opracowanie projektu strategii programowej, zmianę logotypu, badania przeprowadzone wśród potencjalnych odwiedzających i wreszcie przeprowadzkę do nowego budynku. Dyrektor Cudak podsumował wydarzenia programowe, które przygotowano dla zwiedzających od 19 kwietnia do dziś. Alicja Knast, Dyrektor Generalny Wystawy Głównej ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, zaprezentowała stan prac nad wystawą – wykonaną zabudowę przestrzeni przyszłej wystawy, pracę nad multimediami, pracochłonną obróbkę pozyskanych zdjęć i skanów, czy prototypowanie poszczególnych elementów scenografii.

Członkowie komitetu wysoko ocenili zaangażowanie muzeum w organizację obchodów 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim oraz program kulturalny i edukacyjny zrealizowany w ciągu pierwszych trzech miesięcy działalności. Podczas dyskusji omawiano m.in. program szkoleń organizowanych przez muzeum dla przewodników i edukatorów oraz plany rozwijania zasobów cyfrowych. Analizowano także czynniki wpływające na termin i charakter  przyszłorocznego uroczystego otwarcia muzeum, wraz z jego wystawą główną.

Polski Komitet Wspierania Budowy Muzeum tworzą znamienite osobistości świata kultury i nauki, politycy, dyplomaci oraz przedstawiciele biznesu. Przewodniczącym Komitetu jest Marcin Święcicki. Więcej informacji >>>