Wsparcie

Spotkanie Komitetu Wspierania z twórcami galerii „Powojnie”

Na zaproszenie Marcina Święcickiego, przewodniczącego Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum, jego członkowie spotkali się z twórcami jednej z galerii wystawy głównej muzeum – galerii „Powojnie".

Na spotkaniu obecni byli: pani Izabela Cywińska, prof. Turski, prof. Rotfeld oraz prof. Hartman.

Podczas spotkania twórcy wystawy (Franciszek Zakrzewski i Artur Tanikowski), po wprowadzeniu prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett (dyrektor programowej wystawy), przedstawili projekt i już powstałe wizualizacje ekspozycji.

Konsultanci naukowi tej galerii – prof. Stanisław Krajewski oraz dr Helena Datner – przybliżyli gościom założenia, jakie przyświecały podczas tworzenia scenariusza i doboru materiałów.

Po prezentacji rozpoczęła się trwająca ponad 2 godziny dyskusja.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać nową dyrekcję muzeum – pełniącego od 9 sierpnia obowiązki dyrektora Andrzeja Cudaka oraz jego zastępcę, Zbigniewa Stępińskiego. Poza nimi w dyskusji udział wzięła zastępca dyrektora, Dorota Keller-Zalewska, oraz kierownicy przygotowań programu Muzeum i jego działań bieżących – Łucja Koch i Albert Stankowski.