Spotkanie
17.02.2022 - online

Żydowskie ABC: Kochać bliźniego. Każdego?

Do rozmowy zaprosiliśmy polskich liderów-duchownych judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, sygnatariuszy listu do Prezydenta RP w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Wyjaśnią, dlaczego ten apel jest dla nich ważny, i co zrobić, żeby zmienić postrzeganie "obcego" w Polsce.

W listopadzie ubiegłego roku grupa polskich liderów-duchownych wyznań monoteistycznych wystosowała wspólny list do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym wyraża niezgodę na katastrofę humanitarną migrantów usiłujących przedostać się na terytorium Polski. Autorzy tego apelu wspólnie stwierdzają, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, drastycznie narusza prawa boskie i ludzkie.

Podczas spotkania wszyscy sygnatariusze listu pełniej wyjaśnią swoje podejście do problemu uchodźców i migrantów. Temat spotkania "Kochać bliźniego. Każdego?" będzie jednocześnie naszym pytaniem do pełniących w Polsce ważne funkcje przedstawicieli judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, jak rozumieć ten wspólny dla religii Abrahamowych najwyższy nakaz moralny.

Nasi goście odniosą się także do problemu negatywnego postrzegania różnych kategorii "obcych" w Polsce. Zapytamy ich, co sądzą o tych negatywnych stereotypach i kreowaniu złych wizerunków osób odmiennych etnicznie i kulturowo, oraz jak można temu przeciwdziałać.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
  • Ksiądz Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
  • Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl