Dyskusja

Zmiana społeczna jako projekt – relacja

fot. Flickr / the apocalypse according to (Sommerzeit!) / CC BY-NC-ND 2.0

>> Posłuchaj nagrania ze spotkania.
 

O roli instytucji kultury w kreowaniu zmian społecznych, o tym, czy taką zmianę da się zaprojektować i jak można ją skutecznie i wiarygodnie mierzyć, dyskutować będą przedstawiciele czołowych europejskich muzeów i instytucji kultury: Martin Roth z Muzeum Wiktorii i Alberta, Sophie Nyman ze Szwedzkiego Muzeum Historii, Michael Fehr z Muzeum Rzeczy w Berlinie, Janusz Byszewski z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Witold Dąbrowski z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Więcej o uczestnikach:

Janusz Byszewski – założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Od ponad 30 lat prowadzi warsztaty artystyczne, twórcze i zawodowe dla wszystkich chętnych; muzealników, artystów, ekologów, nauczycieli sztuki, psychologów – zrealizował kilkadziesiąt projektów artystyczno-społecznych w Polsce i na świecie. Wykładowca Animacji Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek "Tutaj jestem” i „Inne muzeum”, (współautor wielu innych) oraz filmów i utopii. Twórca niezależny choć powiązany z instytucjami. Od 2012 roku dyrektor autorskiego “Muzeum w drodze”.

Sophie Nyman – pełniąca funkcję Dyrektora Marketingu i Wystaw w Szwedzkim Muzeum Historii od 2007 roku. Jest odpowiedzialna za wszelkie działania publiczne, zajmuje się brandingiem, zarówno jeśli chodzi o wystawy, jak i identyfikację wizualną. Interesuje się społeczeństwem obywatelskim i wpływem muzeum na społeczeństwo.

Witold Dąbrowski – aktor i muzyk. Opowiadacz historii. Związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN. Od 1998 roku zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Obecnie jest dyrektorem ds. artystycznych Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera”, projektu edukacyjno-animacyjny skierowanego do społeczności lokalnych.

Michael Fehr – profesor i dyrektor Instytutu Sztuki w Kontekście na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie i dyrektor Karl Ernst Osthaus – Muzeum Miasta Hagen. Był zastępcą dyrektora Muzeum Sztuki Miasta Bochum , gdzie zainicjował i zorganizował Kemnade International, festiwal kulturalny dla zagranicznych pracowników i ich rodzin . Michael Fehr był kuratorem licznych wystaw na temat sztuki współczesnej, historii kultury i urbanistyki. Jest też autorem wielu publikacji o sztuce współczesnej, a także pomników i teorii muzeologicznej. Od 2003 roku stoi na czele zarządu Muzeum Rzeczy w Berlinie.

Martin Roth – dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta od 2011. Przed rozpoczęciem pracy w V&A był dyrektorem generalnym Kolekcji Sztuki Państwowej w Dreźnie, co wiązało się z nadzorowaniem 12 muzeów i galerii. Jest członkiem kierownictwa wyższego szczebla Expo 2000 w Hanowerze i dyrektorem wystaw tematycznych. Był prezesem Stowarzyszeń Muzeów Niemieckich, a także dyrektorem Niemieckiego Muzeum Higieny w Dreźnie, pierwszego niemieckiego muzeum nauki. W 1992 roku prof. Roth został Visiting Scholar w Getty Research Institute w Los Angeles.

Dorota Folga-Januszewska (moderatorka) – profesor historii sztuki, muzeolog, krytyk. Autorka ponad 300 książek, katalogów, artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki), muzeologii, teorii sztuki od XVI do XX wieku oraz autorka scenariuszy 50 wystaw. Nagrodzona m. in.: 2-krotnie Nagrodą PAN im. S. Walickiego, nagrodą SHS dla Młodych Historyków Sztuki, Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku, American Award for Business Women, Medalem Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu w Wiedniu, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

10 października, 11.00-15.30, wstęp wolny. Spotkanie tłumaczone na jezyk polski.

Spotkanie organizowane w ramach święta Made in POLIN.


 

Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Mecenas wydarzenia

Sponsorzy

Partner

Patroni medialni

Patron uczty POLIN

Wsparcie wydarzeń edukacyjnych w ramach święta Made in POLIN udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

Produkcja spektaklu Nesting/Gnieżdżenie

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS

Produkcja performansu Dokument podróży

Wspólna instytucja kultury