Warsztaty
25.01.2017

Z polskiej ziemi… - o poszukiwaniu migrantów

Galeria "Powojnie", Muzeum POLIN
Galeria "Powojnie", fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Migracje są drugim po Zagładzie zjawiskiem, które spowodowało prawie całkowity zanik życia żydowskiego w Polsce.


25 stycznia (środa), godz. 18.00, bilety: 15 zł, KUP BILET >>

W XX wieku Żydzi z Polski wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych czy Australii, ale znaleźli się też np. w Iranie. Ich losy można próbować odszukać dzięki zasobom Archiwum Akt Nowych. Pracownicy tej instytucji opowiedzą o metodyce i źródłach poszukiwań genealogicznych w archiwum.