Dyskusja

Wystawa stała – nasze spojrzenie: wielokulturowość na wystawie stałej

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie okazją do zastanowienia się nad różnymi sposobami odczytywania wystawy stałej. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele różnych kultur i osoby działające w obszarze międzykulturowości.

Wspólnie zastanowimy się nad sposobem prezentacji historii Żydów polskich oraz obecności wątków wielokulturowych na wystawie stałej. Z jakimi tematami poruszonymi na wystawie mogą się utożsamiać przedstawiciele innych mniejszości? Jakie kwestie są kontrowersyjne? Czy zdaniem działaczy organizacji pozarządowych nasza wystawa ma potencjał budowania postaw otwartości wobec inności?

W spotkaniu wezmą udział:

  • Agnieszka Caban – wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”, redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”
  • Karolina Cao – autorka bloga ziarnkoryzu.pl, na którym dzieli się obserwacjami z życia w mieszanym świecie polsko-wietnamskim
  • Myroslava Keryk – specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce, prezes Fundacji Nasz Wybór; redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”
  • Piotr Bystrianin – prezes Fundacji „Ocalenie”

Spotkanie poprowadzi Piotr Kowalik – działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum POLIN.

8 grudnia, godz. 18, wstęp wolny, dyskusja będzie tłumaczona na język angielski.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia: