Edukacja
28.09.2021

Wtorki dla nauczycieli – nowa seria online

Para dyskutuje przy księgozbiorze, dwie osoby pracują przy komputerze.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Od września zapraszamy na nową odsłonę cyklu spotkań online “Wtorki dla nauczycieli”.

W tym półroczu zajęcia będą poświęcone mitom i stereotypom antysemickim oraz wyzwaniom edukacyjnym, które wiążą się z ich funkcjonowaniem. Pokażemy historię i genezę tych narracji, jak również będziemy zastanawiać się, jak w codziennej praktyce szkolnej reagować na nie, jak prowadzić zajęcia, aby rozbijać krzywdzące przekonania i budować środowisko bez uprzedzeń.

dr Paweł Dobrosielski – wykładowca w Instytucie Kultury Polskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kulturoznawca i filozof, tłumacz języka angielskiego. Zajmuje się naukowo analizą dyskursu, pamięcią zbiorową i studiami krytycznymi. Członek wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Publikował między innymi w czasopismach: „Kultura Współczesna”, „Sprawy Narodowościowe”, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” oraz w tomach zbiorowych. Autor monografii „Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach”. Laureat nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską.

 • 28 września, godz. 18.00 
  Wykład: Skąd się biorą uprzedzenia? 
  prof. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) 

Po spotkaniu prezentującym temat w ujęciu antropologicznym i historycznym, skupimy się na współczesnej perspektywie socjologicznej. Jak funkcjonują uprzedzenia? Z jakimi ich przejawami mamy do czynienia dzisiaj, jaka jest ich geneza? Jakie uprzedzenia wobec Żydów i innych grup mniejszościowych funkcjonują współcześnie? Zrozumienie tych procesów może okazać się kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia uczniów i uczennice przez proces edukacyjny.

prof. Michał Bilewicz - wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jego badania dotyczą problemów pojednania, mowy nienawiści, dehumanizacji, uprzedzeń i kolektywnych emocji moralnych. Jest współredaktorem numeru specjalnego czasopisma "Journal of Social Issues" (2013) poświęconego następstwom ludobójstwa oraz książki The Psychology of Conspiracy (2015). Jest inicjatorem Polskiego Sondażu Uprzedzeń (w latach 2009, 2013, 2017), pierwszego ogólnopolskiego badania ksenofobii. Przedstawiał wyniki badań dotyczących antysemityzmu na posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu RP. Do roku 2015 zasiadał w Komisji ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Jest wiceprezesem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Forum Dialogu.


Dołącz na kolejne spotkania z cyklu „Wtorki dla nauczycieli”:

 • 12 października, godz. 18.00
  Dyskusja: Klasa bez uprzedzeń. Jak reagować na antysemityzm? 
 • 26 października, godz. 18.00
  Wykład: Współczesne mity antysemickie 
 • 9 listopada, godz. 18.00
  Dyskusja: Wobec dyskursów publicznych. Jak w klasie rozmawiać o współczesności? 
 • 23 listopada, godz. 18.00
  Wykład: Legendy o krwi 
 • 7 grudnia, godz. 18.00
  Dyskusja: Judaizm i chrześcijaństwo. Jak uczyć w szkole o wspólnych korzeniach? 

Chcesz uzyskać certyfikat Słuchacza / Słuchaczki cyklu? 

Wysłuchaj wszystkich dyskusji i wykładów w ramach cyklu „Wtorki dla nauczycieli” i zgłoś chęć uzyskania certyfikatu na adres [email protected] do 10 grudnia 2021 roku. W dniach 13-17 grudnia otrzymasz link do testu wiedzy  z treści poruszanych w trakcie spotkań. Odpowiedzenie poprawnie na 80% pytań upoważni Cię do otrzymania certyfikatu.

Minione spotkania

Jesteśmy dumni z polsko-żydowskiej historii i z tysiącletniej, nieprzerwanej obecności Żydów w Polsce. To historia budowania tożsamości, tworzenia wspólnoty i wzajemnych oddziaływań. Jednocześnie jesteśmy świadomi istnienia stereotypów, mitów, legend i przekonań, które nie raz prowadziły do konfliktów i przemocy. Skąd się one wzięły? Jak tworzą się mity w kulturze i czy można prześledzić ich historię od samego początku? Jak głęboko tkwią w nas one współcześnie? Na pierwszym spotkaniu z cyklu prześledzimy genezę i historię mitów, które przez lata funkcjonowały i funkcjonują wokół kultury żydowskiej.

Dagmara Mańka-Wizor – koordynatorka projektów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Główna Specjalista, Dział Edukacji. Absolwentka European Institute for Jewish Studies in Sweden, członkini zarządu Stowarzyszenia Alumnów Paideia Connect. W Muzeum POLIN pracuje ponad 10 lat. Łączy rolę koordynatorki projektów oraz edukatorki. W swojej pracy skupia się na szerzeniu wiedzy o tradycjach i historii polskich Żydów oraz wielokulturowości. Od 2015 roku zaangażowana w prowadzenie programów antydyskryminacyjnych Muzeum POLIN.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl