Edukacja

Wtorki dla nauczycieli – nowa seria online

Od września zapraszamy na nową odsłonę cyklu spotkań online "Wtorki dla nauczycieli".

W tym półroczu zajęcia będą poświęcone mitom i stereotypom antysemickim oraz wyzwaniom edukacyjnym, które wiążą się z ich funkcjonowaniem. Pokażemy historię i genezę tych narracji, jak również będziemy zastanawiać się, jak w codziennej praktyce szkolnej reagować na nie, jak prowadzić zajęcia, aby rozbijać krzywdzące przekonania i budować środowisko bez uprzedzeń.

  Chcesz uzyskać certyfikat Słuchacza / Słuchaczki cyklu? 

  Wysłuchaj wszystkich dyskusji i wykładów w ramach cyklu „Wtorki dla nauczycieli” i zgłoś chęć uzyskania certyfikatu na adres [email protected] do 10 grudnia 2021 roku. W dniach 13-17 grudnia otrzymasz link do testu wiedzy  z treści poruszanych w trakcie spotkań. Odpowiedzenie poprawnie na 80% pytań upoważni Cię do otrzymania certyfikatu. 

   Minione spotkania

   Jesteśmy dumni z polsko-żydowskiej historii i z tysiącletniej, nieprzerwanej obecności Żydów w Polsce. To historia budowania tożsamości, tworzenia wspólnoty i wzajemnych oddziaływań. Jednocześnie jesteśmy świadomi istnienia stereotypów, mitów, legend i przekonań, które nie raz prowadziły do konfliktów i przemocy. Skąd się one wzięły? Jak tworzą się mity w kulturze i czy można prześledzić ich historię od samego początku? Jak głęboko tkwią w nas one współcześnie? Na pierwszym spotkaniu z cyklu prześledzimy genezę i historię mitów, które przez lata funkcjonowały i funkcjonują wokół kultury żydowskiej.

   Dagmara Mańka-Wizor – koordynatorka projektów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Główna Specjalista, Dział Edukacji. Absolwentka European Institute for Jewish Studies in Sweden, członkini zarządu Stowarzyszenia Alumnów Paideia Connect. W Muzeum POLIN pracuje ponad 10 lat. Łączy rolę koordynatorki projektów oraz edukatorki. W swojej pracy skupia się na szerzeniu wiedzy o tradycjach i historii polskich Żydów oraz wielokulturowości. Od 2015 roku zaangażowana w prowadzenie programów antydyskryminacyjnych Muzeum POLIN.

   dr Paweł Dobrosielski – wykładowca w Instytucie Kultury Polskich Uniwersytetu Warszawskiego. Kulturoznawca i filozof, tłumacz języka angielskiego. Zajmuje się naukowo analizą dyskursu, pamięcią zbiorową i studiami krytycznymi. Członek wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Publikował między innymi w czasopismach: „Kultura Współczesna”, „Sprawy Narodowościowe”, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” oraz w tomach zbiorowych. Autor monografii „Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach”. Laureat nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską.

   • 28 września, godz. 18.00
    Wykład: Skąd się biorą uprzedzenia? 
    prof. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski) 

   Po spotkaniu prezentującym temat w ujęciu antropologicznym i historycznym, skupimy się na współczesnej perspektywie socjologicznej. Jak funkcjonują uprzedzenia? Z jakimi ich przejawami mamy do czynienia dzisiaj, jaka jest ich geneza? Jakie uprzedzenia wobec Żydów i innych grup mniejszościowych funkcjonują współcześnie? Zrozumienie tych procesów może okazać się kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia uczniów i uczennice przez proces edukacyjny.

   prof. Michał Bilewicz - wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jego badania dotyczą problemów pojednania, mowy nienawiści, dehumanizacji, uprzedzeń i kolektywnych emocji moralnych. Jest współredaktorem numeru specjalnego czasopisma "Journal of Social Issues" (2013) poświęconego następstwom ludobójstwa oraz książki The Psychology of Conspiracy (2015). Jest inicjatorem Polskiego Sondażu Uprzedzeń (w latach 2009, 2013, 2017), pierwszego ogólnopolskiego badania ksenofobii. Przedstawiał wyniki badań dotyczących antysemityzmu na posiedzeniach Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu RP. Do roku 2015 zasiadał w Komisji ds. Przeciwdziałania Rasizmowi i Ksenofobii przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Jest wiceprezesem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Forum Dialogu.

   • 12 października, godz. 18.00
    Dyskusja: Klasa bez uprzedzeń. Jak reagować na antysemityzm? 
    goście: Julia Chimiak (Muzeum POLIN), Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji)
    prowadzenie: Dorota Siarkowska (Muzeum POLIN)
     

   Stykając się z przejawami antysemityzmu, często nie wiemy, jak zareagować. Będąc w klasie, czy na sali warsztatowej, musimy jednak konfrontować się z takimi sytuacjami. Czy możemy oczekiwać, że nasza reakcja zmieni postawę i przekonania uczniów? Czy i jak podejmować dialog w trudnych sytuacjach? W trakcie spotkania nasi eksperci opowiedzą o sposobach na radzenie sobie z przejawami antysemityzmu. Przedstawią przypadki, z którymi sami musieli się zmierzyć i które będą punktem wyjścia do dyskusji na postawione pytania.

   Julia Chimiak – koordynatorka ds. edukacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Z Muzeum związana od 2014 roku. Edukatorka i przewodniczka. Od 2015 roku zaangażowana w prowadzenie programów antydyskryminacyjnych Muzeum POLIN dla różnych grup zawodowych. Od ponad 10 lat współpracuje z Memorial de la Shoah w Paryżu przy organizacji Uniwersytetu Letniego na temat Zagłady polskich Żydów dla francuskich nauczycieli.

   Aleksander Pawlicki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent historii, studiował także teologię. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pracował w gimnazjum i liceum. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników „Był sobie człowiek”, współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej – współautorem podstawy programowej z 2008 roku. Pomysłodawca i współorganizator Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich oraz Warszawskiej Ligi Debatanckiej pod patronatem Prezydent M.st. Warszawy. Autor szkoleń́ i trener prowadzący zajęcia m.in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

   • 26 października, godz. 18.00
    Wykład: Współczesne mity antysemickie. Korzenie "Żydokomuny" 
    prof. Andrzej Leder (Polska Akademia Nauk)

   Wykład przybliżył genezę jednego z najczęściej pojawiających się we współczesnym dyskursie publicznym mitów antysemickich – mitu Żydokomuny. Skąd wziął się stereotyp przypisujący szczególny udział Żydów w tworzeniu i popularyzowaniu ideologii komunistycznej? Jakie okoliczności historyczno-społeczne doprowadziły do narodzin zarówno tej, jak i innych narracji opartych o uprzedzenia? Jak w rzeczywistości wyglądało uczestniczenie Żydów w komunistycznych instytucjach? Filozof kultury, autor książek i artykułów diagnozujących naszą zbiorową świadomość – prof. Andrzej Leder – podczas wykładu odpowiedział na te pytania. 

   prof. Andrzej Leder – kierownik Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Studiował filozofię i medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się oraz habilitował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, ukazała się jego książka „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”, nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Autor lub współautor publikacji, w tym również wydanych w formie książkowej, dotyczących głównie filozofii kultury oraz ogólnie filozofii i psychologii. Publikował m.in. w czasopismach „Res Publica Nowa”, „Dialog" i w „Krytyce Politycznej". Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

   • 9 listopada, godz. 18.00
    Dyskusja: Wobec dyskursów publicznych. Jak w klasie rozmawiać o współczesności?
    goście: Monika Koszyńska (Muzeum POLIN), Izabela Meyza (Forum Dialogu)
    prowadzenie: Dorota Siarkowska (Muzeum POLIN)

   To co dzieje się w sferze publicznej zawsze znajduje swoje odbicie w środowisku szkolnym. Czy rozmawiać z uczennicami i uczniami o bieżących sporach i problemach społecznych? Jak omawiać na lekcjach to, co słyszą w mediach, w sferze publicznej? Jak reagować na powracające w dyskursie publicznym mity antysemickie?

   Monika Koszyńska – z wykształcenia pedagog szkolna, nauczycielka nauczania zintegrowanego i wiedzy o społeczeństwie. 12 lat pracowała w szkole. Jest współzałożycielką Szkoły Lauder-Morasha, w której pracowała przez 8 lat. Prowadziła projekty edukacyjne z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracowała w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Autorka wielu publikacji metodycznych i scenariuszy lekcji z zakresu historii najnowszej, historii i tradycji Żydów, edukacji antydyskryminacyjnej i dla tolerancji oraz historii mówionej w praktyce szkolnej. Od marca 2013 roku pracuje w Muzeum POLIN, gdzie współtworzy programy skierowane do nauczycieli. Reprezentuje też w Polsce USC Shoah Foundation -–The Institute for Visual History and Education.

   Izabela Meyza – antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

   • 23 listopada, godz. 18.00
    Wykład: Legendy o krwi
    prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

   Legendy o krwi – jedna z najstarszych narracji zakorzenionych w uprzedzeniach wobec Żydów. Jaka jest ich historia? Jakie uniwersalne zachowania, postawy, motywy antropologiczne stoją za nimi? Jakie wspólne tropy możemy odnaleźć pomiędzy legendami o krwi a współczesnymi ruchami antyszczepionkowymi? 

   prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – antropolożka kultury i eseistka. Pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. Stypendystka Fundacji Humboldta, Mellona, Davis Center for Historical Studies na Uniwersytecie w Princeton oraz Marie Curie przy Institute for Advanced Studies, Princeton. Laureatka wielu nagród, w tym Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej oraz Nagrody im. księdza Stanisława Musiała. Opublikowała między innymi Rzeczy mgliste (2004) i „Legendy o krwi. Antropologia przesądu” (2008), Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (2018). 

   • 14 grudnia, godz. 18.00 Dyskusja: Judaizm i chrześcijaństwo. Jak uczyć w szkole o wspólnych korzeniach?
    goście: prof. dr hab. Stanisław Obirek, Piotr Kowalik (Muzeum POLIN)
    prowadzenie: Dorota Siarkowska (Muzeum POLIN)

   Czy nauczanie o wspólnych korzeniach judaizmu i chrześcijaństwa może przyczyniać się do budowania płaszczyzny porozumienia? Czy znajomość podobieństw i różnic między religiami ma szansę przeciwdziałać pojawianiu się i funkcjonowaniu mitów antysemickich? Jak budować w szkole (i nie tylko) dialog międzyreligijny? Zagadnienia te będą przedmiotem ostatniej w tym roku dyskusji w naszym cyklu. 

   prof. dr hab. Stanisław Obirek – teolog, historyk, antropolog kultury, były jezuita. Badacz miejsca religii we współczesnej kulturze, orędownik dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

   Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca szkół żydowskich Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Od 2008 r. pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich, obecnie pełni w nim funkcję głównego specjalisty ds. judaistyki i metodyki.

   Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

   www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl