Warsztaty

Wobec mniejszości

Mężczyzna prowadzi zajęcia z grupą i wskazuje coś na tablicy.
fot. Anna Majewska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne dla pracowników i wolontariuszy organizacji zaangażowanych w dialog międzykulturowy. 25-26 stycznia, godz. 11.00-17:00.

Prowadzenie: Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Podczas zajęć zastanowimy się wspólnie nad rolą tożsamości społecznej w życiu człowieka, oraz rolą stereotypów i uprzedzeń jako źródła dyskryminacji. W gronie osób pracujących na polu dialogu międzykulturowego przyjrzymy się mechanizmom wykluczenia i dyskryminacji, oraz mechanizmom uruchamianym na styku kultur. Zbadamy relacje zachodzące między grupami mniejszościowymi i większościowymi. Warsztat będzie również okazją do wypróbowania różnych sposobów reagowania na dyskryminację.

Do udziału zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się wielokulturowością, zarówno początkujących, jak i doświadczonych działaczy. Warsztaty będą szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami i na podniesienie kompetencji.

Lena Rogowska - Trenerka antydyskryminacyjna i animatorka kultury. Prezeska zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Filozofii UW, Gender Studies IBL PAN oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.  Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów animacji kultury i edukacji kulturalnej skierowanych do młodzieży, a w szczególności do dziewczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorka tekstów z zakresu animacji kultury i antydyskryminacji.

Liczba miejsc na warsztaty została wyczerpana. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach cyklu.

Cykl działań „Swój-obcy-inny” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerem medialnym projektu jest portal Kontynent Warszawa

Kontynent Warszawa - logotyp

 

 

 

Patroni medialni