Wydarzenie
Prezentacja wierszy online 26.06-05.07.2020

"Warszawa mówi! - poeci na start" – projekt poetycki

Kobieta siedzi na ławce na Łące Leśmiana, czyta książkę
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Poeci na start!" jest projektem artystycznym, stanowiącym przestrzeń swobodnej wypowiedzi i wyrażania myśli twórczej dla  poetów i poetek z całej Polski. Od 26 czerwca do 5 lipca zachęcamy do zapoznania się z nadesłanymi do projektu filmami, na których autorzy odczytują, prezentują swoje wiersze. Nagrania można zobaczyć w dedykowanym wydarzeniu na profilu Muzeum POLIN na Facebooku. 

Prezentacja

Piszesz wiersze? Twoja szuflada pęka w szwach, a poezja aż się prosi o wypuszczenie jej na światło dzienne? Tegoroczna odsłona „Łąki Leśmiana” to doskonały moment, żeby uwolnić swój twórczy potencjał i podzielić się z innymi tym, co nam w duszy gra. Weź udział w naszym projekcie poetyckim. 

Dajemy głos poetom-amatorom. Zachęcamy osoby z Warszawy i całej Polski do podzielenia się swoją twórczością w ramach projektu „Warszawa mówi! – poeci na start”. Nagrania wideo, na których odczytujecie swoje wiersze, mniej lub bardziej inspirowane tematami: kultura żydowska, Warszawa, Muranów czy… pandemia, opublikujemy na profilu Muzeum POLIN na Facebooku.

Przyjmujemy zgłoszenia tylko od osób pełnoletnich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8-19 czerwca 2020 roku.

Nagraj maksymalnie 2–minutowy film, na którym odczytujesz jeden wybrany przez siebie wiersz własnego autorstwa i wyślij go do nas. Możesz go nagrać aparatem z kamerą lub telefonem komórkowym to zależy od Ciebie.

Wymogi dotyczące filmu:

  • czas trwania maksymalnie 2-minuty
  • nagranie w poziomie 
  • dobra jakość nagrania umożliwiająca publikację na Facebooku

Zgłoszenia

Film należy przesłać (np. za pośrednictwem WeTransfer lub MyAirBridge) na adres mailowy: [email protected] w okresie od 8 do 19 czerwca 2020 roku. W temacie zgłoszenia należy wpisać – Warszawscy poeci na start!

Wysyłając film wyrażasz zgodę na jego publikację na profilu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Facebooku. Przyjęcie wierszy do publikacji będziemy potwierdzać mailowo.

Uwaga: wiersze obraźliwie, wulgarne oraz filmy nagrane w złej jakości nie będą przyjmowane. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nadesłanych filmów bez podania przyczyny.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości fakt, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

***

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: ,,Muzeum") zgody na nieograniczone w czasie  wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku i głosu utrwalonego na nagraniu jak i samego  nagrania, w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie lub na pokazach zamkniętych, w każdej formie lub technice, w tym w formie fotografii, plakatów, w prasie, w Internecie, w wydawnictwach Muzeum w celu promocji Muzeum, informowania o działalności statutowej Muzeum, w celu promowania działalności statutowej Muzeum oraz w celach sprawozdawczych Muzeum, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Muzeum oraz profilu Muzeum na portalach społecznościowych.
 

***

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl