Wykład

Posłuchaj wykładu prof. Jolanty Żyndul: "W opozycji czy w koalicji?"

>> Posłuchaj wykładu online
 

W styczniu rozpoczynamy cykl otwartych comiesięcznych wykładów Na pograniczu dwóch światów. Wykłady będa poświęcone relacjom polsko-żydowskim w okresie międzywojennym i stanowić będą rozwinięcie tematyki poruszanej w galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej. Przyjrzymy się różnym obszarom życia społecznego (kulturze, polityce, edukacji, rodzinie), na których dochodziło do kontaktów między Polakami i Żydami.

Pierwszy wykład poprowadzi prof. Jolanta Żyndul, historyk z Muzeum POLIN. Opowie o ustroju II Rzeczypospolitej, który umożliwiał trzymilionowej społeczności żydowskiej aktywny udział w życiu politycznym kraju. Jej przedstawiciele uczestniczyli w pracach parlamentu i samorządów. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie strategie walki politycznej przyjmowali żydowscy posłowie, senatorowie i radni, aby realizować cele polityczne swoich ugrupowań, jakie sukcesy na tym polu mogli osiągać i jakie osiągali.

Prof. Jolanta Żyndul zajmuje się najnowszą historią polskich Żydów i stosunków polsko-żydowskich. Jest autorką m.in. książki Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie środkowowschodniej w XX wieku.

28 stycznia, godz. 18.00, wstęp wolny.

Kolejne wykłady z cyklu Na pograniczu dwóch światów:

Cykl będzie kontynuowany po wakacjach.