Wydarzenie

Tożsamość społeczna, konflikty międzygrupowe i uprzedzenia

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Konferencja zorganizowana w 95 rocznicę śmierci Henri Tajfela, jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów społecznych, który położył fundamenty pod współczesne badania uprzedzeń, dyskryminacji i tożsamości społecznej.

Podczas konferencji odbędzie się część wykładowa, otwarta dla publiczności. Organizatorami konferencji są Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Kent.

22 czerwca, godz. 918, wstęp wolny.