Wykład
20.01.2020

Relacja audio: Sztuka w służbie polityki. Polska propaganda morska w czasach II Rzeczypospolitej

Prof. Małgorzata Omilanowska omawiała fenomen propagandy polskiej polityki morskiej, w wyniku której Gdynia i jej port stały się jednym z największych symboli sukcesu gospodarczego II Rzeczpospolitej, a architektura miasta została uznana za symbol nowoczesności.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (20.01.2020):


W okresie II Rzeczpospolitej mieliśmy do czynienia z ważnym fenomenem – zbudowania w niezwykle szybkim czasie nowej konstrukcji, jaką była polska polityka morska i obudowania jej całym szeregiem zjawisk społecznych i kulturowych, składających się na ukute wówczas pojęcia „światopoglądu morskiego” i „wychowania morskiego”.

Film, literatura, muzyka, sztuki wizualne i architektura wprzęgnięte zostały w proces kreowania propagandy wokół polskiej polityki morskiej, a w krąg ten wpisują się zarówno działania Ligi Morskiej i Kolonialnej, liczne publikacje Instytutu Bałtyckiego, jak i tworzenie nowej ikonosfery obejmującej sztukę plakatu, grafikę, malarstwo, dizajn w tym projektowanie wyposażenia polski transatlantyków, zaś przede wszystkim kreowanie wizji nowoczesnego państwa poprzez modernistyczną architekturę Gdyni i uzdrowisk nadbałtyckich.

Wykład w języku polskim.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Małgorzata Omilanowska – historyczka sztuki, profesorka nauk humanistycznych, w latach 2014-15 ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i w Instytucie Sztuki PAN. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku. Jest autorką wielu książek i artykułów m.in. "Propagadna wizulana Polski morskiej" [w:] "Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939" (Gdańsk 2012) czy "Przystanek Palestyna. Działalność architektów Żydów wykształconych w środowisku warszawskim" ("Kwartalnik Historii Żydów” 2010).

 

Wydarzenie towarzyszy wystawie "Gdynia – Tel Awiw".