Nauka
12.05.2016

Stella, abstrakcja, synagogi

Plakat, graficzny obraz z wystawy Franka Stella. Wystawa była w Muzeum Polin.
Frank Stella, Olkienniki III, 1972, private collection © 2016 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York

Sympozjum towarzyszące wystawie "Frank Stella i synagogi dawnej Polski", 12 maja 2016, wstęp wolny

Cykl Polskie miasteczka Franka Stelli wykracza poza „tu i teraz” sztuki swej epoki. Podobnie fenomen bóżnic drewnianych: choć żadna z nich dziś nie istnieje, ich wizualne ślady są kulturowym wehikułem, który nie tylko zachęca do nowych badań gatunkowych czy porównawczych, ale siłą oddziaływania wykracza poza obszar historycznej już architektury drewnianej, między innymi inspirując artystów współczesnych.

Jednodniowe sympozjum naukowe ma za zadanie poszerzenie pola badawczego i interpretacyjnego proponowanego w koncepcie wystawy "Frank Stella i synagogi dawnej Polski".

Zakładany przez organizatorów szeroki rozrzut tematyczny sympozjum wynika z idei i zawartości wystawy: od zagadnień ściśle związanych z twórczością Franka Stelli, takich jak minimalizm, abstrakcja post-malarska, neo-konstruktywizm, przez kwestie dotyczące interpretacji jego "polskiego" cyklu (abstrakcja a Holokaust, powinowactwa sztuk wizualnych i architektury, związki malarstwa z fotografią), po współczesne badania nad materiałem, który Stellę zainspirował (stan badań nad architekturą bóżniczą, historia i praktyka jej fotograficznego i rysunkowego inwentaryzowania).

Wstęp wolny. Sympozjum w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

>> Pobierz program w wersji pdf.

PROGRAM 

10:00–11:00 kuratorskie oprowadzanie po wystawie (zbiórka w holu głównym)

11:00–11:30 przerwa kawowa

11:3013:30 SESJA I: Stella, abstrakcja, pamięć Holokaustu (cz. 1)

dr Artur Tanikowski (Muzeum POLIN)
Stella w Muzeum POLIN: abstrahowanie pamięci żywej, sublimowanie architektury nieistniejącej

dr Filip Lipiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Obraz uwarstwiony. Medium, konstrukcja i pamięć w Polskich miasteczkach Franka Stelli

mgr Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi)
Dosłowność kształtu i jego emancypacje. Stella, Strzemiński, Szpakowski, Jurkiewicz

13:30–14:15 przerwa

14:1515:30 SESJA I: Stella, abstrakcja, pamięć Holokaustu (cz. 2)

prof. Gregor Stemmrich (Freie Universität Berlin)
Sztuka abstrakcyjna a Zagłada

dr Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)
Idiomy uniwersalizmu i znaki pamięci. Podwójny dyskurs amerykańskiej abstrakcji

15:30–16:00 przerwa kawowa

16:0018:00 SESJA II: Synagogi drewniane – badania i badacze

dr Sergey R. Kravtsov (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)
Synagogi drewniane dawnej Rzeczypospolitej. Między narracją polską a żydowską

dr Wojciech Wółkowski (Politechnika Warszawska)
Na początku był... architekt, czyli o roli architektów w dokumentowaniu i badaniach bożnic drewnianych

mgr Piotr Jamski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Fotografia dokumentacyjna synagog na ziemiach Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, zakres, praktyka

 

Sympozjum towarzyszy wystawie „Frank Stella i synagogi dawnej Polski" prezentującej nie tylko niezwykłe prace nowojorskiego twórcy, ale również fascynującą historię ich powstania. Po raz pierwszy reliefy z cyklu Polskie miasteczka (Polish Village series) zestawione zostały ze źródłami inspiracji Stelli, a więc przedwojennymi zdjęciami i rysunkami pomiarowymi synagog.

Więcej informacji o wystawie: polin.pl/frank-stella-i-synagogi-dawnej-polski.

 

Mecenas     Sponsorzy  
 
Patroni   Partner   Współorganizatorzy   Wspólna instytucja kultury
     

 

Patroni medialni