Warsztaty
24.11.2021 - online

Specjalne wydarzenia muzyczne: Noc otwarcia i zamknięcia Interdyscyplinarnych Warsztatów Naukowych GEOP

Czarno-biała fotografia. Lin Jaldati Ensemble 1984. Jeden starszy mężczyzna w garniturze i trzy kobiety w długich szatach stoją na scenie, trzymając się za ręce. Kobieta, która stoi z prawej strony, trzyma skrzypce.
Lin Jaldati Ensemble 1984, fot. Jalda Rebling Personal Archive

"Hidden in Plain Sight: Yiddish in the Socialist Bloc and its Transnationality, 1941/44–91" [Ukryty w zasięgu wzroku: język jidysz w bloku socjalistycznym i jego transnarodowość, 1941/44-91]: w ciągu trzech dni w ramach wirtualnych Interdyscyplinarnych Warsztatów Naukowych GEOP omawiana będzie rola jidysz w kulturach państw socjalistycznych we Wschodniej i Środkowo-Wschodniej Europie w jej transsocjalistycznych i transnarodowych uwikłaniach drugiej połowy XX wieku.

Warsztaty otworzą się i zamkną dwoma wydarzeniami online, udostępnionymi szerokiej publiczności.

  • 24 listopada, godz. 20.00
    • Światowa Premiera: Walka muzyką. Pieśni Jidysz z Czasu II Wojny Światowej z Rejonu Azji Środkowej i Czuwaszji. Wykład-Koncert z Anną Shternshis i Psojem Korolenko
    • Webinar na Zoom >>

W 2018 roku Anna Shternshis i Psoy Korolenko przeszli do historii, kiedy ich album pt. "Yiddish Glory: The Lost Songs of World War II" [Jidyszowa chluba: zaginione pieśni z okresu II wojny światowej] został nominowany do nagrody Grammy w kategorii "World Music" jako jedno z niewielu nagrań w języku jidysz.

W ramach "Yiddish Glory" Shternshis i Korolenko wydali pierwszy wybór z setek wojennych piosenek w języku jidysz, które sowiecki żydowski etnomuzykolog Moisei Beregovskii zebrał pośród żydowskich uchodźców, ewakuowanych, żołnierzy i ocalałych z Holokaustu w Związku Radzieckim, i które były uznane za zaginione do czasu gdy Shternshis odkopała je w ukraińskim archiwum.

Wydarzeniem zamykającym warsztaty będzie światowa premiera "Walcząc muzyką: pieśni jidysz II wojny światowej z Azji Centralnej i Czuwaszji" – najnowsze nagrania Shternshis i Korolenko ze skarbnicy Beregowskiego.

Wydarzenie zamknięcia sponsorowane przez:

 Logo Ontario Arts Council         Logo Toronto Arts Council 

Logo Canada Council of the Arts

 

Organizatorzy:

Logo University of Toronto          Logo University of Jena

 

Logo Jewish Studies          Logo Imre Kertesz Kolleg Jena    

Logo Polsko-niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki                                Logo EAJS - European Association of Jewish Studies

 

Warsztaty są organizowane w ramach Global Education Outreach Program.

Logo GEOP

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce