Dyskusja
25.04.2021 - online

Rola cywilnego oporu w powstaniu w getcie warszawskim

Na obrazie widzimy grafikę promocyjną debatę.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim oraz nadchodzącej publikacji pokonferencyjnej "Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej", wybitni uczeni będą dyskutować na temat znaczenia cywilnego oporu przed i w trakcie powstania w kwietniu 1943 roku oraz rozwiną wątki związane nieposłuszeństwem obywatelskim i udziałem nieuzbrojonych bojowników w powstaniu. 

Zaproszeni eksperci opowiedzą o tym, jak Żydzi w getcie odprawiali zakazane rytuały religijne, organizowali pomoc medyczną, jak dokumentowali okrucieństwa nazistów, jak stawiali bunkry i jak udawało im się ignorować niemieckie rozkazy. Jak można zdefiniować opór cywilny w sytuacji gdy Niemcy odmawiali Żydom prawa do życia?

Uczestnicy:

Dr Miriam Offer, starsza wykładowczyni w Kolegium Akademickim Zachodniej Galilei w programie Studiów nad Zagładą, wykłada też historię medycyny w czasie Holokaustu na wydziale medycznym Sacklera na Uniwersytecie w Tel Avivie. Jest współtwórczynią wielu krajowych i międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju badań naukowych i publicznego dyskursu na temat medycyny okresu III Rzeszy i jej znaczenia w obecnych czasach. Jest wybitną badaczką żydowskiej działalności medycznej podczas Holokaustu. Jej książka "White Coats Inside the Ghetto: Jewish Medicine in Poland During the Holocaust", została opublikowana w języku hebrajskim w kwietniu 2015 r. przez Instytut Yad Vashem, a w 2020 r. ukazała się  jej angielska edycja.

Dr Samuel Kassow, wykładowca historii w Trinity College w Hartford, Connecticut. Jest autorem wielu prac z zakresu historii rosyjskiej i żydowskiej, między innymi: "Who will write our history: rediscovering a hidden archive from the Warsaw Ghetto" (wyd. polskie: "Kto napisze naszą historię? Ukryte archiwum Emanuela Ringelbluma", Warszawa 2017). Był w zespole naukowym, który pracował nad utworzeniem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, obecnie jest zaangażowany w projekt Instytutu Yad Vashem dotyczący historii Zagłady w Polsce. Jest profesorem wizytującym na kilku światowych uczelniach, w tym na Harvardzie, w Toronto i Darmouth. Prof. Kassow uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Princeton.

Dr Havi Dreifuss, wykładowczyni historii Żydów i dyrektorka Instytutu Żydów Polskich i Relacji Izraelsko-Polskich na Uniwersytecie w Tel-Avivie; jest ponadto dyrektorką Centrum Badań nad Zagładą w Polsce w Międzynarodowym Instytucie na rzecz Holokaustu w Yad Vashem. Jej badania dotyczą różnych aspektów życia codziennego podczas Zagłady, między innymi relacji polsko-żydowskich, życia religijnego w świetle Holokaustu i życia Żydów w obliczu Zagłady. Jej ostatnia książka, "The Warsaw Ghetto – The End (April 1942 – June 1943)", została opublikowana w 2018 r. w języku hebrajskim i otrzymała nagrodę Szazara w kategorii Studia nad Historią Żydów; planowana jest również jej publikacja w języku angielskim.

Moderator:

  • Krzysztof Persak – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Polska Akademia Nauk

 

Wydarzenie organizowane z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Czytaj więcej o akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile >>

 

Debata odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 Logo programu GEOP

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce