Spotkanie

Rody warszawskie: Natansonowie

fot. Głos Gminy Żydowskiej. Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, nr 7-8/1939

Natansonowie byli współzałożycielami Banku Handlowego w Warszawie, stawali na czele Giełdy Warszawskiej. Ludwik Natanson był jednym z inicjatorów budowy Wielkiej Synagogi na Tłomackiem oraz siedziby gminy żydowskiej przy ul. Grzybowskiej. Z kolei Władysław Natanson był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Ludwik Karol Natanson – profesorem fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Cykl spotkań „Rozmowy o warszawskich rodach” towarzyszy wystawie „Warszawa, Warsze”.

29 czerwca, godz. 18.00, wstęp wolny.