Wykład

Relacja z wykładu: „Z zapisków żydowskiego kupca z XVIII wieku. Najnowsze materiały"

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich gościło prof. Gershona Hunderta z wykładem zatytułowanym „Z zapisków żydowskiego kupca z XVIII wieku. Najnowsze materiały”.

Prof. Hundert omówił fragmenty rękopisu, tzw. „Wspomnień Dow Bera Birkentala z Bolechowa, kupca winnego z XVIII wieku”, tłumacza i kronikarza. Birkental jako Żyd był postronnym, a przez to niejako obiektywnym obserwatorem wydarzeń na scenie politycznej i gospodarczej. W swych „Wspomnieniach” wzmiankuje znane postacie historyczne, m. in.: Poniatowskiego, Lubomirskiego i Potockiego oraz fakty z dziejów Polski, takie jak: konfederacja barska, Sejm Wielki, pierwszy rozbiór Polski.

Prof. Gershon Hundert jest wykładowcą w Departamencie Studiów Żydowskich na Uniwersytecie McGill w Montrealu, redaktorem naczelnym The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe oraz jednym z konsultantów naukowych wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich. Jego monografia „Żydzi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII w. Genealogia nowoczesności” (2004) otrzymała liczne nagrody, m.in. Nagrodę Oskara Haleckiego przyznawaną przez Polish Institute of Arts and Sciences in America.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wykładów otwartych Muzeum Historii Żydów Polskich.