Wykład
4.04.2019

Relacja audio: Prawa mniejszości - jak radziła sobie z nimi II Rzeczpospolita?

Blisko jedna trzecia obywateli II Rzeczpospolitej należała do mniejszości etnicznych, religijnych lub narodowych. Jak walczyli o swoje prawa w odrodzonym państwie? Kto na polskiej scenie politycznej był ich sojusznikiem? Wykład o prawach mniejszości narodowej w niepodległej Polsce wygłosi dr Stephan Stach z Muzeum POLIN.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (4.04.2019):


Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polacy wyobrażali sobie suwerenną Polskę jako „swoje” państwo narodowe. Po ponad stu latach funkcjonowania jako mniejszość w ramach wielkich imperiów, w nowym państwie etniczni Polacy stali się większością. Endecja – jako dominująca siła polityczna – uznała więc za naturalne, że tylko etniczni Polacy będą decydować o losie Polski.

Druga Rzeczpospolita nie była jednak krajem homogenicznym. Co trzeci jej obywatel (i wyborca) należał do mniejszości etnicznych, religijnych lub narodowych. Jak przedstawiciele mniejszości walczyli o swoje prawa w odrodzonym państwie? Kto na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej był ich sojusznikiem? Jakie były ich propozycje?

Podczas wykładu dr Stephan Stach z Muzeum POLIN przedstawi krajowe i międzynarodowe wysiłki zmierzające do zapewnienia praw mniejszości narodowych w Polsce i zestawi je z praktyką życia codziennego w II RP.

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Dr Stephan Stach jest historykiem w Dziale Naukowym Muzeum POLIN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem polityki narodowościowej w II Rzeczypospolitej, powojennej historii Żydów oraz pamięci Zagłady podczas zimnej wojny. Jest autorem licznych artykułów na temat polityki narodowościowej w II RP i historii Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest także współredaktorem tomu Religion in the Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939 (Religia w świetle prawa. Perspektywa wschodnioeuropejska od okresu nowożytnego do 1939 roku, z Yvonne Kleinmann and Tracie Wilson). Wraz z Christhardtem Henschelem był redaktorem specjalnego wydania Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung na temat polityki narodowościowej w Polsce międzywojennej i jej zastosowaniach praktycznych.


Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH