Nauka
15-17.03.2019

Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.

Powrót wypartego, konferencja, 2019, Muzeum POLIN
Gustaw Bychowski, fot. Ryszard Horowitz

III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym pt.: "Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI w.".

  • 15-17 marca (piątek - niedziela)

"Powrót wypartego" to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić pytanie, czy "antyliberalny zwrot" w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale również zauważalny w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku? A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych.

Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

Program konferencji do pobrania [PDF] >>

Współpraca:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Polska Akademia Nauk.

Komitet naukowy i organizacyjny:

Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa, UP Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa).

Języki konferencji: angielski, polski

Kontakt: Kamila Czupita, tel. 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem [email protected]

Opłaty i rejestracja:

330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN)

240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche

Konto Bankowe:

BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dopisek: POLIN, konferencja marzec 2019, imię nazwisko

Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty.

Faktury:

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: [email protected]

logotypy organizatorów