Wykład

Postawy mieszkańców Warszawy wobec mniejszości

Grupa słuchaczy podczas wykładu.
fot. Franciszek Mazur/Muzeum Historii Żydów Polskich

24 stycznia 2014 r. o godz. 18:30 mieliśmy przyjemność zorganizować wykład dr Aleksandry Winiarskiej dotyczący postaw wobec przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców mieszkających w Warszawie.

Celem wykładu było przyjrzenie się temu, jak wyglądają postawy Polaków względem mniejszości etnicznych i migrantów mieszkających w Warszawie oraz jak postawy te są odbierane przez przedstawicieli innych kultur. Co to jest skala dystansu społecznego? Do kogo Polacy odczuwają sympatię, a do kogo antypatię? Jak wygląda kontakt z migrantami w sytuacji sąsiedztwa? Kim jest dobry sąsiad z perspektywy Polaków i z perspektywy migrantów? Czy sąsiedzi są wzajemnie otwarci na spotkania międzykulturowe? Czy w Warszawie można mówić o dyskryminacji cudzoziemców? Wykład pozwoli nam poznać wnioski z różnych projektów badawczych prowadzonych w Warszawie.

Dr Aleksandra Winiarska – socjolog i kulturoznawczyni (w zakresie stosunków międzykulturowych). Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prowadzi badania m.in. z zakresu integracji migrantów, kontaktu kulturowego, kontaktu w sytuacji różnorodności. Zajmuje się również partycypacją i rozwiązywaniem konfliktów. Współpracuje z University of Sheffield przy projekcie „Living with Difference in Europe”. Autorka raportów i artykułów o problematyce związanej z kontaktem międzykulturowym. Szczególnie interesuje się tematyką międzyetnicznego sąsiedztwa.

  • Wstęp wolny.
  • Miejsce: sala projekcyjna, Muzeum Historii Żydów Polskich, ul Anielewicza 6.
  • Kolejne działania w ramach cyklu:
  • 25-26 stycznia 2014 r. – WOBEC MNIEJSZOŚCI – Warsztaty antydyskryminacyjne dla pracowników i wolontariuszy organizacji zaangażowanych w dialog międzykulturowy.

Cykl działań „Swój-obcy-inny” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerem medialnym projektu jest portal Kontynent Warszawa

Kontynent Warszawa - logotyp

 

 

 

Patroni medialni