Film

Pokaz filmów o powstaniu warszawskim

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego harcerki i harcerze z czterech działających w Warszawie organizacji harcerskich połączą siły, aby wspólnie uczcić pamięć tamtych wydarzeń. Jednym z wydarzeń, do udziału w których zostaną zaproszeni warszawiacy są harcerskie kina powstańcze. Na dużym ekranie prezentowane będą filmy swoją tematyką nawiązujące do wydarzeń z 1944 roku.

 „Sceny z Powstania – sierpień” oraz „Sceny z Powstania – wrzesień”

Rekonstrukcja wydarzeń Powstania Warszawskiego dokonana ze zdjęć robionych podczas dwóch miesięcy przez fotoreportera Sylwestra "Krisa" Brauna.

Braun, inżynier geodeta, przedwojenny współpracownik prezydenta Stefana Starzyńskiego, prowadził podczas okupacji zakład fotograficzny. Po powstaniu nie rozstawał się z aparatem, utrwalając wszystkie wydarzenia, do których mógł dotrzeć.

W październiku 1944 opuścił stolicę. Kilkakrotnie przybywał do Polski, przywożąc około tysiąca zdjęć z Powstania. Wystawiono je w Muzeum Historycznym miasta Warszawy, gdzie zainteresował się nimi Tadeusz Makarczyński.

Dzięki temu powstał dwuczęściowy film będący prezentacją dzieła powstańczego fotoreportera. Są to nieruchome fotogramy, układające się w logiczne, fabularne ciągi – Braun fotografował bowiem różne stadia tego samego wydarzenia, powracał kilkakrotnie w te same miejsca. Towarzysząca zdjęciom sugestywna muzyka i komentarz tworzą dynamikę i dramaturgię tego nieruchomego filmu, oddają atmosferę tamtych dni.

„Exodus”

Film kontynuujący temat rozpoczęty "Scenami z Powstania Warszawskiego." Przedstawia tragiczny los miasta i jego mieszkańców w ostatnich miesiącach wojny, odkrywając wiele mało znanych kart z tego okresu. Wykorzystano w nim bogaty materiał zdjęciowy, a także zachowane taśmy filmowe ze źródeł polskich i niemieckich. 

1 sierpnia 2014 r., audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich, wstęp wolny.