Dyskusja

Relacja wideo z debaty: Październik 1956 - najważniejszy przełom w historii PRL

Październik 1956 r. Władysław Gomułka przemawia do tłumu. Zdjęcie archiwalne.
fot. Wikipedia

W tym roku mija 60 lat od dramatycznych wydarzeń jesieni 1956 r. w Polsce i na Węgrzech. Przesilenie polityczne Października 1956 nie tylko wyniosło do władzy Władysława Gomułkę i odsunęło na drugi plan czołowych stalinistów, ale przypieczętowało istotne zmiany w naturze reżimu komunistycznego w Polsce.

Dotyczyły one niemal wszystkich dziedzin życia: od ograniczenia terroru i zmniejszenia zbrojeń, przez odejście od kolektywizacji rolnictwa i reorientację gospodarki, zawieszenie wojny z Kościołem i liberalizację polityki kulturalnej, po zwiększenie autonomii względem Moskwy i ocieplenie stosunków z Zachodem.

O tych i innych różnicach miedzy Polską stalinowską i Polską „realnego socjalizmu” rozmawiało będzie grono wybitnych znawców historii PRL, szukając odpowiedzi na pytania, jak zmiany te wpłynęły na życie rolników i inteligentów, pisarzy i duchownych, partyjnych aparatczyków i oficerów SB. Zmiany te odcisnęły się też na historii polskich Żydów, przynosząc m.in. największą w czasach PRL falę emigracji do Izraela.

W debacie wzięli udział:

  • prof. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, 
  • dr Natalia Jarska z Instytutu Historii PAN i Biura Badań Historycznych IPN oraz
  • prof. Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Prowadzenie: prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

Debata odbyła się 26 września 2016, w ramach XX Festiwalu Nauki.