Film

"Oddajcie mi swoje dzieci" – przedpremierowy pokaz filmu

fot. Kadr z filmu „Oddajcie mi swoje dzieci”

5 września 1942 roku Niemcy dozorujący łódzkie getto (Litzmanstadt Ghetto) głosili całkowity zakaz opuszczenia domów - Allgemeine Gehsperre.  Ten zakaz miał ułatwić specjalnym oddziałom niemieckim egzekwowanie wydania 20.000 „nieproduktywnych” osób: dzieci do 10 roku życia i starców powyżej 60 roku.  Ta bezprecedensowa tragedia, która dotknęła niemal każdej rodziny w getcie, została nazwana Wielką Szperą. Wysłano wówczas do obozu śmierci w Chełmnie 15-20 tysięcy ludzi.

Chaim Rumkowski – kontrowersyjny przewodniczący Judenratu – tak zwracał się wówczas do zgromadzonych: „Ponury podmuch uderzył getto. Żądają od nas abyśmy zrezygnowali z tego, co mamy najlepszego – naszych dzieci i starszych. (...) muszę rozłożyć ręce i błagać: Bracia i siostry! Oddajcie mi je! Ojcowie i matki – dajcie mi swoje dzieci!”

Film Piotra Weycherta i Piotra Perza, z którymi spotkamy się po projekcji, stawia pytanie o racje Rumkowskiego. Przekazuje relacje ocalałych, którzy mówią w imieniu swoim i swoich zmarłych bliskich. Opowiadają o strachu, poniżeniu, głodzie. O Wielkiej Szperze, która była punktem zwrotnym w życiu getta i zapowiedzią tego, co miało nadejść.

Łódzkie getto, w którym zamknięto Żydów z Łodzi, Pragi i zachodniej Europy oraz Sinti i Romów z pogranicza austro-węgierskiego, zostało ostatecznie zlikwidowane w sierpniu 1944 roku. Ostatni transport odjechał do obozu w Auschwitz 29 sierpnia 1944. Większość z wywiezionych została zamordowana w komorach gazowych. 

Po projekcji zapraszamy na rozmowę z reżyserami filmu oraz Ewą Wiatr adiunktem w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie poprowadzi Joanna Szczęsna.

Pokaz odbywa się w ramach obchodów 70. rocznicy likwidacji łódzkiego getta.

31 sierpnia, godz. 18.00, wstęp wolny