Muzeum
14-15.09.2020

Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo

Na zdjęciu, w sali ze szklaną tylną ścianą, siedzą przy stolikach grupy mężczyzn i kobiet. Rozmawiają.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapraszają muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby zainteresowane działaniami ze społecznościami lokalnymi do udziału w kolejnej edycji "Muzealnego think-tanku". 

Obecna edycja projektu jest wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy dwóch muzeów, dla których wątek sąsiedztwa jest istotnym elementem działalności. O wyjątkowości edycji przesądza też szczególny czas, w jakim jest przygotowywana: czas społecznej kwarantanny, przeformułowywania dotychczasowych sposobów funkcjonowania, poszukiwania nowych/innych form obecności i relacji.

Podczas "Muzealnego think-tanku" zastanowimy się:

 • Jak – w zależności od lokalnych uwarunkowań i lokalizacji muzeum – definiujemy "społeczność lokalną", jakie przyjmujemy modele pracy, jak budujemy relacje z sąsiedztwem?
 • Co wiemy o społeczności lokalnej i jak korzystamy z tej wiedzy?
 • Czy program naszego muzeum tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb i we współpracy ze społecznością lokalną?
 • Jak w strukturze i priorytetach muzeów plasują się działania sąsiedzkie – czy powinniśmy mieć specjalne komórki, które nieustannie współdziałają z sąsiadami?
 • Jak lepiej kreować wspólną przestrzeń do spotkań i współdziałania?
 • Czym różni się komunikacja i promocja sąsiedzka od standardowych kanałów?
 • Czy i jak muzea angażują się w lokalne wyzwania, zabierają głos w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach, budują partnerstwa i współprace z lokalnymi organizacjami?
 • Jak modele współpracy sąsiedzkiej – tj. lokalnej – wpisać w globalne wyzwania, jak np. wspólne reagowanie na wyzwania ekologiczne?

Każdemu z tych zagadnień będzie stale towarzyszyło pytanie, jak na nasze działania wpływa i może wpłynąć w przyszłości doświadczenie pandemii, jak przebudowuje nasze myślenie o sąsiedztwie i jak może przeformułować nasze praktyki?

Zapraszamy pracowników i pracowniczki muzeów oraz osoby zainteresowane sąsiedzkimi inicjatywami do wspólnej refleksji. Podczas kolejnych zjazdów wspólnie przyjrzymy się inspirującym działaniom, wymienimy się praktykami i perspektywami.

Liczymy, że think-tankowe spotkania zaowocują nowymi pomysłami na działania lokalne, partnerską współpracą i wspólnym wypracowywaniem rekomendacji na przyszłość. Zwieńczeniem edycji będzie cyfrowa publikacja dotycząca tytułowego zagadnienia.

Terminy zjazdów: 

 1. 21-22 maja 2020 (I zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa)
 2. 22-23 czerwca 2020 (II zjazd, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
 3. 14-15 września 2020 (III zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa)


UWAGA: W niepewnym okresie pandemii przygotowujemy projekt z nadzieją na czas "po". Jeśli jednak okres kwarantanny społecznej będzie trwał, kolejne zjazdy będą odbywały się w podanych terminach, ale w przestrzeni online.

Informacje: 

 • Zjazdy będą trwały każdego dnia do 8 godzin i będą obejmowały warsztaty, dyskusje, wykłady, spotkania ze społecznościami lokalnymi.
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • W przypadku spotkań w siedzibach muzeów, organizatorzy zapewniają uczestnikom i uczestniczkom posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracają kosztów dojazdu i noclegu. 
 • Zjazdy „Muzealnego think-tanku” są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że opuszczą maksymalnie jeden dzień spotkań.

 

Projekt "Muzealny think-tank" zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania, wypracować wzajemne rekomendacje. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników/ każda z uczestniczek może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat, który chciałby/chciałaby przedyskutować z grupą. 


"Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo" towarzyszy przygotowywanej przez Muzeum POLIN wystawie czasowej "Tu Muranów", która będzie ukazywała wielopoziomową historię, teraźniejszość i scenariusze przyszłości warszawskiego osiedla.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Partner edycji