Muzeum
zgłoszenia do 6.02.2019

Muzealny think-tank: Dziecko w muzeum

Muzealny think-tank: Dziecko w muzeum
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do udziału w VI edycji "Muzealnego think-tanku". Think-tank adresowany jest do muzealników i muzealniczek z całej Polski, w tym edukatorów i edukatorek oraz osób zajmujących się wystawami, rozwojem publiczności, komunikacją czy marketingiem, poszukujących inspiracji do współpracy z dziecięcą publicznością.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego 2019 pod adresem: [email protected]
Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ >>

Najbliższa edycja think-tanku poświęcona będzie refleksji nad szczególną grupą publiczności muzealnej - dziećmi w wieku 0–12 lat. Będziemy zastanawiać się nad możliwościami, wyzwaniami oraz trendami muzealnymi w rozwoju oferty rodzinnej, tj. skierowanej do dzieci oraz ich rodziców, opiekunek/opiekunów.

Podczas dwóch zjazdów przedyskutujemy, co wiemy o tej grupie publiczności, jak możemy z nią pracować i jakie wspólne korzyści możemy wynieść z tej współpracy. Podejmiemy m.in. następujące zagadnienia:

 • W jaki sposób muzea mogą wzmacniać podmiotowość i kreatywność dzieci?
 • Co znaczy "oferta rodzinna", jak rozkładają się w niej role muzeum-dziecka-opiekuna/opiekunki?
 • Jak projektować działania, by budować długofalowe relacje z najmłodszymi?
 • Co wiemy o barierach w dostępie do muzeów dla dzieci/rodzin?
 • Czy programy dla dzieci mogą być szansą na poszerzenie grup odbiorców/odbiorczyń i przyciągnięcie do muzeum również dorosłych?
 • Jak rozwijać muzea dla dzieci – projektowanie „dla” czy projektowanie „z”?
 • Czy i jak przeprojektowywać rozwiązania, które nie uwzględniły wcześniej potrzeb dziecka?
 • Dziecięce projekty partycypacyjne – jaką lekcję mogą wynieść muzea z takiej współpracy?
 • Multimedia versus rozwiązania analogowe – które narzędzia sprawdzają się w edukacji muzealnej?
 • Jak podchodzić do trudnych tematów w pracy z dziećmi?
 • "Banalizowanie treści" – jakie bariery napotykamy wewnątrz własnych placówek przy rozwijaniu projektów skierowanych do najmłodszych?
 • Jak profilować komunikację związaną z działaniami adresowanymi do dzieci?

Miejsce: Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa

Terminy: 

 • 10-12 marca 2019, niedziela-wtorek (I zjazd)
 • 31 marca-2 kwietnia 2019, niedziela-wtorek (II zjazd)

UWAGA:

 • Struktura czasowa obu zjazdów planowana jest następująco:
  • Niedziela (orientacyjne godziny: 16.00-19.00) – zwiedzanie wystawy stałej POLIN/ Miejsca Edukacji Rodzinnej – dzień opcjonalny;
  • Poniedziałek-wtorek (orientacyjne godziny: 10.00-18.00) – warsztaty, dyskusje, spotkania – dni obligatoryjne.
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników i uczestniczek na podstawie aplikacji.
 • Organizator zapewnia uczestnikom i uczestniczkom posiłki oraz materiały warsztatowe, nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.
 • Zjazdy "Muzealnego think-tanku" są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą żadnego z obligatoryjnych dni think-tanku.

 

"Muzealny think-tank" zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania, wypracować wzajemne rekomendacje. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników/ każda z uczestniczek może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

Zapraszamy do wspólnej refleksji.

 

Wydarzenie towarzyszące wystawie "W Polsce Króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości".