Wydarzenie

Marsz Pamięci w rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji warszawskiego getta

fot. Żydowski Instytut Historyczny

W 72. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji getta oddamy hołd 300 tysiącom poległych warszawskich Żydów – największej żydowskiej społeczności przedwojennej Europy. Patronem tegorocznego upamiętnienia jest Emanuel Ringelblum, twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego. Dlatego celem marszu będzie skwer przy ulicy Nowolipki, gdzie po wojnie odnaleziono jego zbiory - bezcenne źródło wiedzy o Zagładzie.

Marsz rozpocznie się o godzinie 18:00 pod pomnikiem Umschlagplatz przy ulicy Stawki (róg Dzikiej), a zakończy około 19:30 na ulicy Nowolipki. Tam aktor Sylwester Piechura odczyta testamenty Dawida Grabera i Nachuma Grzywacza spisane w pierwszych dniach likwidacji getta podczas zakopywania Archiwum Ringelbluma. Trasa Marszu Pamięci przebiegać będzie następującymi ulicami: Stawki, Karmelicka, Dzielna, Jana Pawła II, Nowolipki. 

22 lipca, godz. 18.00, udział bezpłatny, zbiórka przy pomniku Umschlagplatz (ul. Stawki róg Dzikiej).