Nauka
10–12.06.2015

Konferencja "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"

Plakat konferencji o pogromach.
fot. ŻIH / Muzeum POLIN

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum POLIN zorganizowały międzynarodową interdyscyplinarną konferencję "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku". Konferencja odbyła się w dniach 10–12 czerwca 2015 roku.

Dyskusje koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 • społeczne i polityczne problemy związane z przebiegiem pogromów i recepcja wiedzy o nich;
 • wpływ pogromów na relacje społeczne i polityczne;
 • refleksja metodologiczna i źródłoznawcza w badaniach nad pogromami;
 • pogromy w literaturze i sztuce – reprezentacje;
 • studia przypadków poszczególnych pogromów.

>> Do pobrania: szczegółowy program konferencji <<

Języki konferencji to angielski i polski.

Konferencja odbywała się w siedzibie Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (pierwszy i drugi dzień obrad) oraz w siedzibie Muzeum POLIN przy ul. Anielewicza 6 (trzeci dzień obrad). Wstęp wolny.

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Sławomir Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr August Grabski, Żydowski Instytut Historyczny
 • dr Artur Markowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pakier, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • mgr Marzena Szugiero, Uniwersytet Warszawski, sekretarz konferencji 

Komitet naukowy:

 • prof. François Guesnet, University College London
 • prof. Szymon Rudnicki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Dariusz Stola, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • prof. Bożena Szaynok, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Ruth Leiserowitz, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie


Konferencję współfinansują:

         

Patroni medialni: