Rezydencje artystyczne

Jak walczyć z hejtem? Dyskusja wokół „Płotu nienawiści”

Park i budynek mieszkalny.
fot. Bartosz Górka

Dyskusja z udziałem Sarmena Beglariana (Dom Kereta), Ewy Chomickiej (Muzeum POLIN), prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego (UAM) i dr hab. Pawła Możdżyńskiego (UW). Spotkanie poprowadzi Mike Urbaniak.

Hubert Czerepok – autor tymczasowej instalacji zatytułowanej „Płot nienawiści” zmierzył się z problemem agresywnych, obraźliwych haseł na murach polskich miast. Wykonał instalację, która będzie stać na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego do 31 października 2015 r.

Natłok mowy nienawiści, czyli wykluczających, obraźliwych haseł atakujących „innych” – kibiców przeciwnej drużyny, przedstawicieli mniejszości etnicznych czy seksualnych – jest tak powszechny, że niemal przestaliśmy je dostrzegać.

I właśnie do tego niebezpiecznego spowszednienia agresji bijącej z murów odniósł się artysta, kumulując w swojej instalacji dziesiątki zaobserwowanych w polskiej przestrzeni publicznej autentycznych haseł i obelżywych symboli. Istotną rolę dla artysty odgrywa tworzywo, z którego została wykonana instalacja. – Przełożenie mowy nienawiści na jeden z trudniejszych do obróbki materiałów, jakim jest stal kuta, jest przepracowaniem jej w sposób dosłowny, fizyczny – zaznacza Czerepok. 

Projekt artysty zrealizowany we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest elementem programu rezydencji artystycznych i stanowi część działań instytucji poświęconych refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami. Praca spotkała się z różnymi komentarzami – z jednej strony komentatorzy podkreślają wagę projektu i słuszny kierunek zmierzenia się z problemem, z drugiej strony praca stałą się przedmiotem ataków, przez pewien czas instalację zasłoniła płachta „Precz z tą hucpą”.

Podczas dyskusji w Muzeum POLIN zastanowimy się nad tym, jak skutecznie walczyć z hejtem, jaką rolę mogą tu odegrać interwencje artystyczne w przestrzeni miasta, a wreszcie – jaką funkcję pełnią instytucje publiczne w działaniach społecznych? Analizując odbiór i komentarze, z jakimi spotkała się instalacja Czerepoka, odniesiemy się do tego, w jakim stopniu ta i podobne inicjatywy mogą przyczynić się do zniwelowania problemu mowy nienawiści w polskiej przestrzeni publicznej.

W dyskusji udział wezmą:

Sarmen Beglarian – kurator warszawskiego festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej Wola Art w latach 2007–2010, kurator projektu Dom Kereta.

Ewa Chomicka – kierowniczka Sekcji Edukacji Dorosłych w Muzeum POLIN, komórki realizującej programy artystyczne i społeczne, jak np. rezydencje artystyczne, warsztaty antydyskryminacyjne czy programy międzykulturowe.

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski – dyrektor instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki „Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących”.

Dr hab. Paweł Możdżyński – socjolog, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu społecznego funkcjonowania sztuk wizualnych i architektury, autor m.in. tekstu „Przemoc symboliczna w sztuce partycypacyjnej”.

28 września, godz. 20, wstęp wolny.

Debata będzie transmitowana on-line na stronie http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/0,0.html w zakładce Wideo

Program rezydencji artystycznych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pt. „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu”  jest realizowany w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. 

Więcej o projekcie „Muzeum Otwarte-edukacja w działaniu” można przeczytać pod poniższym linkiem. 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”