Dyskusja
22.02.2017

Jak rozmawiać o różnicy i różnorodności?

"O różnicy i różnorodności" - cykl spotkań teoretycznych
"O różnicy i różnorodności" - cykl spotkań teoretycznych, fot. flickr.com

Dyskusja, podczas której rozmawialiśmy o współczesnych podziałach społecznych, o tym jakie wyzwania stoją przed zwolennikami idei otwartego społeczeństwa oraz o tym, jak rozmawiać mimo różnic. Ważnym tematem był język pogardy, obecny w dyskursie społecznym.


 


Polacy są podzieleni jak nigdy po roku '89. Różnią nas nie tylko polityczne poglądy, lecz także założenia na temat samych warunków i metod prowadzenia politycznego sporu. Na naszych oczach podziały gwałtownie się pogłębiają a język publicznej debaty ulega postępującej radykalizacji. Coraz częściej dochodzi do zrywania dialogu – konsolidacji środowisk przez negację, na zasadzie "kto nie jest z nami, ten przeciwko nam".

To zjawisko dotyczy całej Europy i innych części świata. Jesteśmy świadkami kryzysu paradygmatu demokracji opartej na zasadach krytycyzmu, pluralizmu, trójpodziału władzy, poszanowania praw mniejszości oraz respektowania wolności i swobód obywatelskich. Wielkie upiory XX wieku, do niedawna uśpione, podnoszą dziś swoje głowy. Ksenofobia, pogarda i przemoc powracają w przebraniu – atrakcyjnym kostiumie nowych stylów życia i nowych technologii.

Z tym większą siłą narzuca się nam pytanie o przyszłość naszej wspólnoty oraz praktyki jej negocjowania: co zależy od nas? Co każdy z nas może zmienić w swoim własnym myśleniu i działaniu, by nie krzywdzić innych, z którymi się nie zgadza lub których nie rozumie? Jak różnić się i spierać, nie popadając w przemoc? Czy jest możliwy jeszcze dialog bez przemocy?

Gdzie się kończy spór, a zaczyna pogarda? Jak ją diagnozować? Czy zawsze jest czymś świadomym? Czy można się z niej wyzwolić? Jak się przed nią bronić?

Jaka jest w tym wszystkim rola twórców kultury? Czy sztuka mogła zapobiec temu, co się stało? Czy kryzys demokracji oznacza porażkę sztuki? Czy może wprost przeciwnie -- stanowi dla artystów wezwanie do działania? Czy sztuka może ocalić wspólnotę od rozpadu? A może nie powinna? Po której stronie stoi?

Dyskusję poprowadził dr Iwo Zmyślony – krytyk sztuki i metodolog, autor kilkunastu publikacji naukowych oraz blisko stu esejów, wywiadów i recenzji. W dyskusji uczestniczyły:

  • dr Joanna Ostrowska, filmoznawczyni i kulturoznawczyni, wykładowczyni uniwersytecka,
  • dr Joanna Krakowska, pracowniczka Instytutu Sztuki PAN, wice redaktorka miesięcznika "Dialog", współtwórczyni spektaklu "Pogarda".

 

Spotkanie było zwieńczeniem cyklu "O różnicy i różnorodności", który w Muzeum POLIN trwał od grudnia 2016 roku.

Komponent "Oblicza różnorodności" realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe".

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"