Spotkanie
2.10.2019

Relacja audio: Jak jest zbudowany kalendarz żydowski? – spotkanie z cyku Żydowskie ABC

Rytm życia Żydów wyznaczają przeplatające się dni zwykłe, szabaty i coroczne dni świąteczne. Podczas spotkania z cyklu Żydowskie ABC zajrzeliśmy do kartek z żydowskiego kalendarza i poznaliśmy jego tajniki.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (2.10.2019):

 

Judaizm to w dużej mierze religia uświęcania czasu. Szabat to pierwsza ze świętości, o których wspomina Biblia Hebrajska. Rytm życia Żydów wyznaczają przeplatające się dni zwykłe, szabaty i coroczne dni świąteczne. Kształtowanie się struktury kalendarza żydowskiego, dopisywanie do niego nowych elementów to niektóre z fascynujących, dynamicznych procesów w judaizmie rozwijanych od tysięcy lat.

Podczas spotkania zajrzymy do aktualnej kartki z żydowskiego kalendarza i lepiej zrozumiemy, dlaczego i jaki jest w nim obecnie dzień, miesiąc i rok. Dowiemy się na czym polega rachuba lat w kalendarzu żydowskim oraz kiedy wyznawcy judaizmu świętują Nowy Rok.

W tajniki pojmowania czasu w judaizmie wprowadzili nas rabinka Małgorzata Kordowicz oraz rabin Oriel Zaretzky. Dyskusję poprowadził Piotr Kowalik z Muzeum POLIN.

Rabinka Małgorzata Kordowicz – absolwentka Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lektorka języka hebrajskiego na polskich uczelniach i redaktorka polsko-żydowskich periodyków. Jej polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci to pierwszy żydowski modlitewnik, który ukazał się drukiem w Polsce od czasu II wojny światowej. W 2016 roku ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i, jako pierwsza Polka, została rabinką.

Rabin Oriel Zaretsky – absolwent Jeshivat ha-Hesder Yerucham, uczelni talmudycznej otwartej w 1993 roku w mieście Jerucham na pustyni Negew. W latach 2016-2017, przygotowując się do pracy w Diasporze, ukończył szkolenia: Instytut Straus-Amiel, Ohr Torah Stone, Ner le-Elef. Rabin Zaretsky jest także chazanem; prowadził modlitwy świąteczne w gminach żydowskich w Meksyku i Kostaryce.

Piotr Kowalik – absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca żydowskich Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Główny specjalista ds. judaistyki i metodyki w Muzeum POLIN.