Kultura
29.07.2016

Intimacy – spotkanie z artystką Yael Vishnizky Levi

Rękopis spisany przez Yael Vishnizki Levi.
FOT. ARCHIWUM ARTYSTKI

Izraelska artystka Yael Vishnizki Levi we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zrealizuje krótki film, formą nawiązujący do teatru cieni. Scenariusz autorstwa Vishnizky Levy to dialog dwóch bohaterów: dziadka artystki, polskiego Żyda, który opuścił kraj w latach 50. oraz Władysława Gomułki. Rozmowa dotyczyć będzie zmagań jednostki z ideologią i reżimem, poruszy temat żydowskiej imigracji do Izraela, a także przywoła okres transformacji ustrojowej po 1989 roku. Inspiracją dla artystki stała się rodzinna historia, którą poznała w trakcie starania się o polskie obywatelstwo.

Efekty pracy Yael Vishnizki Levi będzie można poznać w trakcie spotkania 29 lipca o godz.18.00 w siedzibie Muzeum POLIN. Rozmowę z artystką poprowadzi dr hab. Marcin Napiórkowski – kulturoznawca związany z Instytutem Kultury Polskiej UW, zajmujący się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną.

Spotkanie prowadzone będzie w j. angielskim, z tłumaczeniem na j. polski.

Więcej o artystce:

Yael Vishnizki Levi studiowała na The Cooper Union for The Advancement of Science and Art (Nowy Jork), The Bezalel Academy of Art and Design (Jerozolima) i Uniwersytecie w Tel Awiwie. Była inicjatorką i kuratorką projektu Six Verbs Movement realizowanego w ramach XX edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Brała udział w wystawie Vot Ken You Mach w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Więcej o projekcie rezydencji artystycznych 

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”