Seminarium
28–30 maja

Historyczne zespoły miejskie w dobie przemian: problemy, wyzwania, szanse

fot. Joint Distribution Committee Archives

W dniach 28-30 maja w muzeum odbywa się polsko-białoruska konferencja „Historyczne zespoły miejskie w dobie przemian: problemy, wyzwania, szanse” przygotowana wspólnie przez muzeum i Fundację European Urban Institute.

Jej uczestnicy zajmą się kwestią ochrony i wykorzystania zabytkowych zespołów miejskich w tzw. miastach historycznych, o długich, często burzliwych losach, kryjących w sobie historię wielu

pokoleń ich mieszkańców. Burzliwy współczesny rozwój tych miast i ochrona ich zabytkowych regionów często nie idę w parze. Przykładem, któremu uczestnicy konferencji poświęca dużo uwagi jest kolonia im. Feliksa Warburga w Brześciu, zbudowana dla ludności żydowskiej w 1926 roku.

>> Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.

Fundacja European Urban Institute z siedzibą w Warszawie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, kultury i ochrony wspólnego dziedzictwa narodów Europy, a w szczególności dawnej Rzeczypospolitej na pograniczu Białorusi i UE. Program działalności rozpowszechnia się też na terytorium Białorusi i jej obywateli.

28–30 maja, wstęp wolny.