Warsztaty
4.06.2023

Halo, halo, tu Muranów – warsztaty muzyczne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

Dzieci z opiekunami siedzą przy stole podczas warsztatów w Muzeum POLIN. Jedna dziewczynka ma założone słuchawki na uszach.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Wspólnie stworzymy krótką dźwiękową mapę Muranowa (okolic Muzeum POLIN), dowiemy się, jak w warunkach studyjnych można zrealizować nagranie efektów dźwiękowych, posłuchamy swojego głosu "od drugiej strony" i nauczymy się kilku radiowych sztuczek. Efektem naszej pracy będzie dźwiękowy kolaż zrealizowany przez profesjonalnego reżysera dźwięku.

  • 4 czerwca (niedziele), godz. 10.00-14.00
  • warsztaty dla dzieci od 7. roku życia
  • wstęp bezpłatny, wymagana rezerwacja: [email protected]

Zadanie zostało sfinansowane w ramach przedsięwzięcia grantowego Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", realizowanego w projekcie "Kultura bez barier", nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl