Spotkanie

From Museum Critique to the Critical Museum - promocja książki

fot. Ashgate

Od końca XIX wieku muzeom zarzuca się uwikłanie w imperializm i kolonializm; traktuje się jako ostoje patriarchalizmu, homofobii, ksenofobii i szowinizmu. Krytykuje się je albo za zbytni elitaryzm, albo postępującą komercjalizację. Co należałoby więc zrobić, by przekształcić muzeum w miejsce otwarte, krytyczne, aktywnie wspierające zmianę społeczną?


Posłuchaj debaty nad książką "From Museum Critique" >>


Zapraszamy na promocję opublikowanej w tym roku książki From Museum Critique to the Critical Museum (Od krytyki muzeum do muzeum krytycznego, Ashgate 2015) pod redakcją Piotra Piotrowskiego i Katarzyny Murawskiej-Muthesius. Podczas spotkania w Muzeum POLIN odbędzie się dyskusja w formie okrągłego stołu z udziałem części autorów. Zastanowią się oni, w jaki sposób muzea mogą angażować się w debatę o najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych kwestiach dotyczących współczesnego społeczeństwa.

Spotkanie będzie dedykowane pamięci prof. Piotra Piotrowskiego, jednego z redaktorów From Museum Critique to the Critical Museum i twórcy idei muzeum krytycznego. Piotr Piotrowski był profesorem historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i wizytującym profesorem na wielu światowych uniwersytetach, a także dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie.

W dyskusji udział wezmą:

  • Jacob Birken, pisarz i kurator, wykladowca na wydziale Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Sztuki w Kassel.
  • Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główny kurator wystawy stałej Muzeum POLIN, Profesor Emerita na Uniwersytecie Nowojorskim.
  • John Onians, profesor historii sztuki na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.
  • Alpesh Kantilal Patel, historyk sztuki i kurator, wykładowca na Uniwersytecie w Miami.
  • Jarosław Suchan, historyk sztuki, krytyk i kurator, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.
  • Ewa Toniak, polska kuratorka, historyczka i krytyczna sztuki, pionierka krytyki feministycznej w Polsce.
  • Krzysztof Żwirblis, artysta i kurator, twórca wielodniowych akcji artystycznych z udziałem lokalnych społeczności m. in. „Muzeum społecznego”.

Dyskusję poprowadzi Katarzyna Murawska-Muthesius, współredaktorka książki, wykładowczyni historii sztuki w Birkbeck College na Uniwersytecie Londyńskim.

9 września, godz. 18.00, wstęp wolny, spotkanie w jęz. polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne)