Spotkanie
Odwołane

Czytelnia POLIN: "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"

Grzbiety okładek książki "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"
fot. A. Markowski

Zapraszamy na spotkanie poświęcone czterotomowej pracy zbiorowej będącej efektem grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Publikacja współfinansowana przez Muzeum POLIN została wydana przez Instytut Historii PAN w 2018 roku. W dyskusji udział wezmą autorzy i redaktorzy naukowi: Artur Markowski, Sławomir Buryła, Kamil Kijek, August Grabski i Konrad Zieliński. Dyskusje poprowadzi Iza Mrzygłód (Kultura Liberalna).

  • 11 marca (środa), godz. 18:00, wstęp wolny

"Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" to czterotomowe wydawnictwo prezentujące wyniki kompleksowych badań pogromów Żydów na ziemiach polskich od początku XIX wieku aż do połowy XX. 

W tomie pierwszym omówione zostały reprezentacje pogromów w literaturze i sztukach wizualnych, w drugim – studia przypadków do 1939 r, w trzecim – problemy historiografii i recepcji społecznej i politycznej masowej przemocy antyżydowskiej do 1939 roku, a w czwartym – pogromy okresu Zagłady i powojnia.

Materiały charakteryzują się interdyscyplinarnym i kompleksowym podejściem do zagadnienia. Omówione przykłady są nowymi interpretacjami znanych już w literaturze naukowej wydarzeń, lub podnoszą problemy, które dotychczas nie były należycie zinterpretowane przez naukowców. Zawarte w czterech tomach wyniki badań, mają fundamentalne znaczenie dla dalszych, szczegółowych studiów nad przemocą antyżydowską po rozbiorach.

Czterotomowa praca składa się z następujących tytułów:

  1. Literatura i sztuka
  2. Studia przypadków
  3. Historiografia, polityka, recepcja społeczna
  4. Holokaust i Powojnie

W dyskusji udział wezmą autorzy i redaktorzy naukowi: Artur Markowski, Sławomir Buryła, Kamil Kijek, August Grabski i Konrad Zieliński. Dyskusje poprowadzi Iza Mrzygłód (Kultura Liberalna).