Spotkanie
27.10.2021 - online

Czytelnia POLIN online: "Sztetl Jeziorna"

Zapraszamy na rozmowę na temat książki zatytułowanej "Sztetl Jeziorna". Z autorami - Pawłem Komosą, Witoldem Rawskim i Adamem Zyszczykiem rozmawiać będzie prof. Jacek Leociak. Książka ukazała się nakładem Konstancińskiego Domu Kultury. 

Przed II wojną światową ówczesną gminę Jeziorna zamieszkiwało ponad 650 Żydów, a do letnisk Skolimowa i Konstancina przyjeżdżało wielu lekarzy, architektów, osób biorących udział w życiu gospodarczym II Rzeczpospolitej. Gmina wyznaniowa Jeziorna skupiająca osoby wyznania mojżeszowego obejmowała zaś prócz Jeziorny i okolic także tereny obecnego Wilanowa i Ursynowa. 

Książka Pawła Komosy, Witolda Rawskiego i Adama Zyszczyka wydana przez Konstanciński Dom Kultury opowiada o życiu tej społeczności. „Sztetl Jeziorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina od XVII wieku do 1941 roku” to próba odtworzenia dziejów tutejszej społeczności i jednocześnie upamiętnienia wydarzeń sprzed 80 lat. Przedstawia dzieje społeczności znad Jeziorki, począwszy od pierwszych przybyszy w XVII i XVIII wieku, poprzez jej rozwój ściśle związany z tutejszą Papiernią, aż po kres, który stanowiła wojna. Lecz przede wszystkim jest to opowieść o przedwojennym sztetlu w Jeziornie, życiu codziennym w miejscu, w którym Polacy i Żydzi mieszkali obok siebie. O zaginionych sklepach, synagogach, rzemieślnikach znad Jeziorki. 

Patronem książki jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Książka została wydana z okazji 80-lecia likwidacji getta w Jeziornie, które miało miejsce 25 stycznia 1941 rok.

Prowadzący – Jacek Leociak – profesor, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IfiS PAN, redaktor rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii "Zagłada" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pomysłodawca i współautor scenariusza wystawy czasowej "Tu Muranów" w Muzeum POLIN. Opublikował m.inn: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, (wspólniez Barbarą Engelking) Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie. 

Paweł Komosa – z wykształcenia historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzinnie związany z nadwiślańskim Urzeczem. Badacz regionu i lokalnych dziejów. Autor publikacji oraz artykułów o tej tematyce. Redaktor naczelny portalu historycznego www.okolicekonstancina.pl

Witold Rawski – historyk wojskowości i starożytności, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik wydawnictw książkowych (m.in. kierownik redakcji historii działu encyklopedii i słowników PWN), prasowych. W ostatnim czasie pracownik naukowy Wojskowego Biura Badań Historycznych. W latach 1981-1989 redaktor, wydawca, wykładowca i aktywny działacz podziemia solidarnościowego. Moderator Konstancińskiego Klubu Historycznego.

Adam Zyszczyk – z wykształcenia technolog drewna, z zamiłowania fan architektury (w tym drewnianej), ze szczególnym uwzględnieniem gminy Konstancin-Jeziorna. Kolekcjoner regionaliów, jeden ze współautorów przewodnika "Kalejdoskop Konstancina". Od 2011 r. prowadzi facebookowy fanpage "Konstancin-Jeziorna. Historia, Ludzie, Architektura". Przygotowuje wystawy o lokalnej historii w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody.