Spotkanie
23.06.2021- online

Czytelnia POLIN: Joanna Michlic "Piętno Zagłady"

Książką-bohaterką kolejnego spotkania w ramach Czytelni POLIN będzie publikacja Joanny Michlic zatytułowana "Piętno Zagłady". Obok autorki, w dyskusji udział wezmą Elżbieta Ficowska i Bogdan Białek. Spotkanie poprowadzi Paula Sawicka. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa ŻIH.

Publikacja składa się z esejów dr Joanny Michlic po raz pierwszy opublikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw, nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

"Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świata." - Samuel Kassow

Joanna Michlic – historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz pamięcią o Zagładzie, pierwsza dyrektorka i założycielka programu Families and Holocaust w Hadassah-Brandeis Institute (HBI) na Uniwersytecie Brandeis w Stanach Zjednoczonych. Autorka licznych książek i artykułów. W języku polskim ukazała się jej znana praca Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (2015). W 2017 r. otrzymała stypendium Fundacji Gerdy Henkel na napisanie książki o ratujących i o ratowanych żydowskich  dzieciach w Polsce. Jedna z naczelnych redaktorka czasopisma, Genealogia, a także członkini rad redakcyjnych kilku zagranicznych czasopism naukowych.

Bogdan Białek - psycholog, nauczyciel akademicki, dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej, aktywista dialogu międzyreligijnego. Zaangażowany w upamiętnienie ofiar Pogromu Kieleckiego, inicjator i organizator uroczystości rocznicowych. Od wielu lat działa na rzecz pojednania polsko-żydowskiego. W 2005 roku powołał do życia Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, a w 2014 roku Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. W 2016 roku powstał film o jego działalności produkcji polsko-amerykańskiej „Bogdan’s Journey” („Przy Planty 7/9”.

Elżbieta Ficowska - Działaczka społeczna, pedagożka, autorka książek dla dzieci, które wydawała pod nazwiskiem Elżbieta Bussold. Zajmowała się m.in. edukowaniem społeczeństwa, a w szczególności młodzieży na temat historii Holocaustu i innych związanych z tym tematem działań. W latach 2002–2006 przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

Paula Sawicka - psycholog i działaczka społeczna, była prezes stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. W 2011, za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.