Spotkanie
29.01.2020

Relacja audio: Czy Bóg umarł w Auschwitz? Żydowska refleksja teologiczna nad Zagładą - spotkanie z cyklu Żydowskie ABC

Prof. Paweł Śpiewak przy mównicy
prof. Paweł Śpiewak, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy judaizm znany sprzed wojny i Zagłady załamał się? Dlaczego doszło Zagłady i gdzie był wtedy Bóg? Jakich odpowiedzi na to pytanie udziela Żydom judaizm współczesny? Zapraszamy na spotkanie z prof. Pawłem Śpiewakiem o najważniejszych wątkach żydowskiej refleksji teologicznej.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania z Pawłem Śpiewakiem (29.01.2020):

 

Zagłada postawiła przed wyznawcami judaizmu szereg fundamentalnych pytań, m.in. kwestionujących wiarę w Boga i w jego Opatrzność, a także podważających jego szczególną relację z ludem Izraela. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem gościa specjalnego, prof. Pawła Śpiewaka, postaramy się przybliżyć najważniejsze wątki żydowskiej refleksji teologicznej po Zagładzie. Spotkanie z cyklu Żydowskie ABC poprowadzi Piotr Kowalik z Muzeum POLIN.

Zapraszamy na rozmowę wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Paweł Śpiewak – socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Opublikował m.in. "Pięć ksiąg Tory. Komentarze", "Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu".

Piotr Kowalik – absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współtwórca żydowskich Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Główny specjalista ds. judaistyki i metodyki w Muzeum POLIN.