Spotkanie

Bądź silny i odważny - Żydzi, sport, Warszawa

fot. Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

Przedwojenni Żydzi polscy i tężyzna fizyczna? Jeśli nie dostrzegacie związku między tymi sprawami, koniecznie przyjdźcie na spotkanie z autorami albumu o społecznej, kulturowej, a nawet politycznej roli sportu w życiu Żydów przedwojennej Warszawy.

Grażyna Pawlak, Daniel Grinberg i Maciej Sadowski prezentują w swojej książce, jak ważne było to zjawisko dla zrozumienia dokonujących się wówczas przemian, a także dla zrozumienia postaw i zachowań ludzkich po wybuchu II wojny światowej. Album powstał właśnie po to, by przekonać wątpiących, że udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy, znaczny, a przede wszystkim znaczący.

Współorganizatorem dyskusji jest Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

11 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny.