Muzeum
15.10.2021

Wstępne konsultacje rynkowe

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na podstawie  art. 84 ust. 1-4 oraz art. 85, ust. 1-2 ustawy z dnia 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przewiduje zamówienie usługi, polegającej na stworzeniu portalu, w którym będą prezentowane zdigitalizowane zbiory Muzeum POLIN i instytucji partnerskich, opartego o system zarządzania treścią Drupal w wersji 9 lub system równoważny.

Zakres wstępnych konsultacji rynkowych dotyczy oceny zgodności zamówienia z zasadami gospodarnego i racjonalnego wydatkowania budżetu Muzeum i jednocześnie realizacji założeń strategii Muzeum.

Strategia przewiduje integrację głównych portali w jeden ekosystem. Głównymi portalami są polin.pl, sztetl.org.pl, sprawiedliwi.org.pl oraz zamawiany portal kolekcji. Trzy istniejące portale oparte są lub będą (planowana na 2022 r. migracja do wyższej wersji) o system Drupal w wersji 9. W przypadku wykonania portalu kolekcji na systemie równoważnym do Drupala, chcemy uniknąć wszelkich potencjalnych problemów technologicznych (np. w związku z potencjalną niekompatybilnością oprogramowania) i kosztów (np. wynikających z potrzeby dostosowania kodu, jego konwersji itp.) związanych z przyszłą integracją.

Przedmiotem konsultacji są następujące kwestie:

  1. w jaki sposób (zakres przedmiotowy, narzędzia walidacji, kryteria oceny jakości) definiować system równoważny do Drupala?
  2. czy możliwa jest pełna integracja portalu wykonanego na systemie równoważnym do Drupala z portalami opartymi o ten system, przez co rozumiemy w szczególności takie połączenie wyjściowo odrębnych instalacji, aby możliwe było ustanawianie relacji między ich bazami danych, użytkownicy mają dostęp do danych wyjściowo odrębnych portali za pośrednictwem wspólnej wyszukiwarki danych, schemat generowania adresów jest spójny dla wyjściowo odrębnych portali, możliwe jest ustanawianie wspólnych elementów nawigacji?
  3. jeśli istnieją ograniczenia możliwej integracji, to jakich kwestii dotyczą – prosimy o możliwie precyzyjne wskazanie istotnych przeszkód dowolnej natury (technologicznej, organizacyjnej, ekonomicznej)?
  4. czy i jakie istnieją różnice w odniesieniu do realizacji integracji produktów Drupal-Drupal vs. Drupal-system równoważny (w szczególności w zakresie czasu realizacji zadania, zasobów kadrowych wykonawcy, wreszcie kosztów wynikających z ogółu uwarunkowań – tu wskazanych i innych – w realizacji takiego zadania)? 
  5. w odwołaniu do celu opisanego na wstępie, zakładając możliwość wykonania w pełni zadania integracji wyjściowo odrębnych portali – na Drupalu i systemie równoważnym, jakie zagadnienia należy uwypuklić w przedmiocie zamówienia, aby uniknąć wszelkich potencjalnych problemów technologicznych (np. w związku z potencjalną niekompatybilnością oprogramowania) i kosztów (np. wynikających z potrzeby dostosowania kodu, jego konwersji itp.) związanych z przyszłą integracją)?

Prosimy podmioty zainteresowane udziałem w ogłoszonych wstępnych konsultacjach rynkowych o zgłoszenie tego z p. Aleksandrą Cybulską na adres e-mail: [email protected] do 20.10.2021 roku.

Na odpowiedzi na postawione problemy  – w formie e-mailowej – czekamy do dnia 28.10.2021 roku.

Załączniki:
  • Wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych - wersja dostępna [.docx]
    Pobierz plik 24.89 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT