Edukacja

Warsztaty w przestrzeni miejskiej

Kobieta i dziecko w kurtkach oglądają pod światło przeźrocze na dużej folii
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na zajęcia w przestrzeni miejskiej organizowane na świeżym powietrzu, co gwarantuje bezpieczeństwo uczniom i uczennicom.

Warsztaty organizujemy w różnych częściach miasta, podążając śladami żydowskiej Warszawy. Każda trasa obejmuje kilka wybranych punktów, w których uczniowie i uczennice w aktywny sposób poznają historię. Korzystamy m.in. z kart pracy, nagrań ze świadkami historii, fotografii i innych dokumentów. Zachęcamy do samodzielnych odkryć i pracy zespołowej

Szkoły podstawowe (klasy 4-6) >>

Szkoły podstawowe (klasy 7-8) >>

Szkoły ponadpodstawowe >>

Informacje organizacyjne

  • Czas trwania: 120 min.
  • Liczebność grupy: maks. 30 osób  
  • Termin: codziennie (od poniedziałku do piątku). Czas rozpoczęcia zajęć dostosowujemy do potrzeb klasy. 
  • Cena:  160 zł / grupa
  • rezerwacja: [email protected]